KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Jan 19 2020)


 
STT Tên Ngành Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận
1 Sư phạm Toán học Trường Đại học Quy Nhơn 05/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
2 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Quy Nhơn 06/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
3 Kỹ thuật Điện Trường Đại học Quy Nhơn 07/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
4 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Vinh 11/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
5 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Vinh 12/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
6 Kinh tế phát triển Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 13/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
7 Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây 14/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Phạm Văn Đồng 15/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
9 Công nghệ thông tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng 16/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
10 Khoa học máy tính Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 17/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
11 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 18/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
12 Công nghệ thông tin Trường Đại học Văn Hiến 05/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
13 Quản trị khách sạn Trường Đại học Văn Hiến 06/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
14 Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 83/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
15 Công nghệ Thông tin Trường Đại học Quy Nhơn 85/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
16 Giáo dục mầm non Trường Đại học Quy Nhơn 86/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
17 Giáo dục tiểu học Trường Đại học Quy Nhơn 87/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
18 Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Quy Nhơn 88/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
19 Công tác xã hội Trường Đại học Quy Nhơn 89/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
20 Giáo dục Thể chất Trường Đại học Quy Nhơn 90/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
21 Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn 91/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
22 Quản lý nhà nước Trường Đại học Quy Nhơn 92/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
23 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quy Nhơn 93/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
24 Luật Kinh tế Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 272/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
25 Hệ thống Thông tin quản lý Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 273/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
26 Xã hội học Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 274/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
27 Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 275/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
28 Sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế 101/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
29 Ngôn ngữ Anh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế 102/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
30 Sư phạm Ngữ Văn Trường ĐH Vinh 103/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
31 Sư phạm Địa lý Trường ĐH Vinh 104/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
32 Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Vinh 105/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
33 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Trường ĐH Vinh 106/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
34 Công nghệ Sinh học Trường ĐH Tây Nguyên 107/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
35 Giáo dục Tiểu học Trường ĐH Tây Nguyên 108/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
36 Quản trị kinh doanh Trường ĐH Tây Nguyên 109/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
37 Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 110/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
38 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 111/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
39 Thiết kế đồ họa Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 112/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
40 Thiết kế nội thất Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 113/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
41 Thiết kế công nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 114/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
42 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Văn Hiến 302/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
43 Đông phương học Trường Đại học Văn Hiến 303/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
44 Tâm lý học Trường Đại học Văn Hiến 304/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
45 Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn 305/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
46 Vật lý Chất rắn Trường Đại học Quy Nhơn 306/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
47 Kiến trúc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 307/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
48 Kỹ thuật Xây dựng Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 308/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
49 Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 309/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
50 Kinh tế Đầu tư Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái nguyên    
51 Kế toán Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái nguyên    
52 Tài chính Doanh nghiệp Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái nguyên    
53 Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh    
54 Công nghệ Sinh học Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh    
55 Công tác xã hội Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh    
56 Luật Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh    
57 Đông Nam Á học Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh    
58 Thiết kế thời trang Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh    
59 Sư phạm toán học Trường ĐH Khánh Hòa    
60 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường ĐH Khánh Hòa