KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Jan 19 2020)


 
STT Tên Ngành Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận
1 Sư phạm Toán học Trường Đại học Quy Nhơn 05/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
2 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Quy Nhơn 06/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
3 Kỹ thuật Điện Trường Đại học Quy Nhơn 07/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
4 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Vinh 11/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
5 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Vinh 12/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
6 Kinh tế phát triển Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 13/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
7 Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây 14/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Phạm Văn Đồng 15/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
9 Công nghệ thông tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng 16/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
10 Khoa học máy tính Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 17/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
11 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 18/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
12 Công nghệ thông tin Trường Đại học Văn Hiến 05/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
13 Quản trị khách sạn Trường Đại học Văn Hiến 06/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
14 Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 83/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
15 Công nghệ Thông tin Trường Đại học Quy Nhơn 85/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
16 Giáo dục mầm non Trường Đại học Quy Nhơn 86/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
17 Giáo dục tiểu học Trường Đại học Quy Nhơn 87/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
18 Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Quy Nhơn 88/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
19 Công tác xã hội Trường Đại học Quy Nhơn 89/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
20 Giáo dục Thể chất Trường Đại học Quy Nhơn 90/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
21 Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn 91/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
22 Quản lý nhà nước Trường Đại học Quy Nhơn 92/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
23 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quy Nhơn 93/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây