KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Jan 19 2020)


 
STT Tên Ngành Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận
1 Sư phạm Toán học Trường Đại học Quy Nhơn 05/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
2 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Quy Nhơn 06/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
3 Kỹ thuật Điện Trường Đại học Quy Nhơn 07/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
4 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Vinh 11/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
5 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Vinh 12/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
6 Kinh tế phát triển Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 13/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
7 Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây 14/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Phạm Văn Đồng 15/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
9 Công nghệ thông tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng 16/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
10 Khoa học máy tính Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 17/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
11 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 18/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
12 Công nghệ thông tin Trường Đại học Văn Hiến 05/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
13 Quản trị khách sạn Trường Đại học Văn Hiến 06/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
14 Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 83/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
15 Công nghệ Thông tin Trường Đại học Quy Nhơn 85/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
16 Giáo dục mầm non Trường Đại học Quy Nhơn 86/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
17 Giáo dục tiểu học Trường Đại học Quy Nhơn 87/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
18 Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Quy Nhơn 88/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
19 Công tác xã hội Trường Đại học Quy Nhơn 89/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
20 Giáo dục Thể chất Trường Đại học Quy Nhơn 90/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
21 Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn 91/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
22 Quản lý nhà nước Trường Đại học Quy Nhơn 92/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
23 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quy Nhơn 93/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
24 Luật Kinh tế Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 272/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
25 Hệ thống Thông tin quản lý Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 273/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
26 Xã hội học Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 274/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
27 Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 275/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
28 Sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế 101/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
29 Ngôn ngữ Anh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế 102/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
30 Sư phạm Ngữ Văn Trường Đại học Vinh 103/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
31 Sư phạm Địa lý Trường Đại học Vinh 104/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
32 Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Vinh 105/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
33 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Trường Đại học Vinh 106/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
34 Công nghệ Sinh học Trường ĐH Tây Nguyên 107/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
35 Giáo dục Tiểu học Trường ĐH Tây Nguyên 108/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
36 Quản trị kinh doanh Trường ĐH Tây Nguyên 109/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
37 Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 110/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
38 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 111/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
39 Thiết kế đồ họa Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 112/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
40 Thiết kế nội thất Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 113/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
41 Thiết kế công nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 114/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
42 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Văn Hiến 302/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
43 Đông phương học Trường Đại học Văn Hiến 303/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
44 Tâm lý học Trường Đại học Văn Hiến 304/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
45 Kế toán (thạc sĩ) Trường Đại học Quy Nhơn 305/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
46 Vật lý Chất rắn (thạc sĩ) Trường Đại học Quy Nhơn 306/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
47 Kiến trúc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 307/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
48 Kỹ thuật Xây dựng Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 308/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
49 Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 309/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
50 Kế toán Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái nguyên 119/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
51 Kinh tế Đầu tư Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái nguyên 120/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
52 Tài chính Doanh nghiệp Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái nguyên 121/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
53 Luật Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 123/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
54 Công tác xã hội Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 124/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
55 Công nghệ Sinh học Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 125/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
56 Đông Nam Á học Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 126/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
57 Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 127/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
58 Thiết kế thời trang Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 230/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
59 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Khánh Hòa 238/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
60 Sư phạm toán học Trường Đại học Khánh Hòa 239/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
61 Quản trị kinh doanh (thạc sĩ) Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 231/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
62 Hệ thống thông tin Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 233/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
63 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 234/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
64 Quản lý công nghiệp Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 235/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
65 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 236/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
66 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 237/2023/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
67 Thiết kế nội thất Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 61/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
68 Kế toán Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 62/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
69 Tài chính ngân hàng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 63/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
70 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 64/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
71 Văn học Việt Nam (thạc sĩ) Trường Đại học Văn Hiến 57/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
72 Ngôn ngữ Nhật Trường Đại học Văn Hiến 58/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
73 Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Văn Hiến 59/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
74 Giáo dục thể chất Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng    
75 Quản lý Thể dục thể thao Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng    
76 Huấn luyện thể thao Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng    
77 Sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Quy Nhơn    
78 Quản trị khách sạn Trường Đại học Quy Nhơn    
79 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Quy Nhơn    
80 Nông học Trường Đại học Quy Nhơn    
81 Giáo dục mầm non Trường Đại học Quảng Nam    
82 Sư phạm Toán học Trường Đại học Quảng Nam    
83 Việt Nam học Trường Đại học Quảng Nam    
84 Giáo dục tiểu học Trường Đại học Quảng Nam    
85 Công nghệ thông tin Trường Đại học Quảng Nam    
86 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quảng Nam    
87 Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Nha Trang    
88 Quản lý thủy sản Trường Đại học Nha Trang    
89 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Nha Trang