KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Jan 19 2020)


 
STT Tên Ngành Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận
1 Sư phạm Toán học Trường Đại học Quy Nhơn 05/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
2 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Quy Nhơn 06/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
3 Kỹ thuật Điện Trường Đại học Quy Nhơn 07/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
4 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Vinh 11/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
5 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Vinh 12/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
6 Kinh tế phát triển Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 13/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
7 Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây 14/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Phạm Văn Đồng 15/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
9 Công nghệ thông tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng 16/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
10 Khoa học máy tính Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 17/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
11 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 18/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
12 Công nghệ thông tin Trường Đại học Văn Hiến 05/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
13 Quản trị khách sạn Trường Đại học Văn Hiến 06/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
14 Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 83/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
15 Công nghệ Thông tin Trường Đại học Quy Nhơn 85/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
16 Giáo dục mầm non Trường Đại học Quy Nhơn 86/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
17 Giáo dục tiểu học Trường Đại học Quy Nhơn 87/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
18 Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Quy Nhơn 88/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
19 Công tác xã hội Trường Đại học Quy Nhơn 89/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
20 Giáo dục Thể chất Trường Đại học Quy Nhơn 90/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
21 Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn 91/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
22 Quản lý nhà nước Trường Đại học Quy Nhơn 92/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
23 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quy Nhơn 93/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
24 Luật Kinh tế Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 272/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
25 Hệ thống Thông tin quản lý Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 273/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
26 Xã hội học Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 274/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
27 Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh 275/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
28 Sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế 101/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
29 Ngôn ngữ Anh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế 102/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
30 Sư phạm Ngữ Văn Trường ĐH Vinh 103/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
31 Sư phạm Địa lý Trường ĐH Vinh 104/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
32 Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Vinh 105/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
33 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Trường ĐH Vinh 106/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
34 Công nghệ Sinh học Trường ĐH Tây Nguyên 107/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
35 Giáo dục Tiểu học Trường ĐH Tây Nguyên 108/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
36 Quản trị kinh doanh Trường ĐH Tây Nguyên 109/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
37 Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 110/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
38 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 111/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
39 Thiết kế đồ họa Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 112/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
40 Thiết kế nội thất Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 113/2022/NQ-HĐKĐCLGD  
41 Thiết kế công nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 114/2022/NQ-HĐKĐCLGD