KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Jan 19 2020)


 
STT Tên Ngành Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận
1 Sư phạm Toán học Trường Đại học Quy Nhơn 05/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
2 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Quy Nhơn 06/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
3 Kỹ thuật Điện Trường Đại học Quy Nhơn 07/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
4 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Vinh 11/2020/NQ-HĐKĐCLGD  
5 Sư phạm Hóa học Trường Đại học Vinh 12/2020/NQ-HĐKĐCLGD  
6 Kinh tế phát triển Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 13/2020/NQ-HĐKĐCLGD  
7 Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây 14/2020/NQ-HĐKĐCLGD  
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Phạm Văn Đồng 15/2020/NQ-HĐKĐCLGD  
9 Công nghệ thông tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng 16/2020/NQ-HĐKĐCLGD  
10 Khoa học máy tính Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 17/2020/NQ-HĐKĐCLGD  
11 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 18/2020/NQ-HĐKĐCLGD