123

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


[1] Các hoạt động Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (12/30/2017)
[2] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 3 (12/29/2016)
[3] Họp hội đồng Trung tâm KĐCLGD - Phiên 3(tt) (04/27/2018)
[4] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 2 (12/26/2016)
[5] Những hình ảnh về bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Cửu Long (01/25/2018)
[6] 8 (10/24/2016)
[7] 6 (10/24/2016)
[8] Những hoạt động trong ngày khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang (01/23/2018)
[9] Những hoạt động của lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 6 (08/22/2018)
[10] Những hoạt động của lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 6 (tt) (08/22/2018)
[11] 5 (10/21/2016)
[12] Hoạt động đánh giá ngoài trường Đại học Qui Nhơn (04/19/2017)
[13] Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (10/18/2016)
[14] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI Y DƯỢC CẦN THƠ (03/12/2017)
[15] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH (10/11/2017)
 Tìm thấy: 36 mục / 3 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]