HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


[1] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 3 (12/29/2016)
[2] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 2 (12/26/2016)
[3] 8 (10/24/2016)
[4] 6 (10/24/2016)
[5] 5 (10/21/2016)
[6] Hoạt động đánh giá ngoài trường Đại học Qui Nhơn (04/19/2017)
[7] Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (10/18/2016)
[8] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH (10/11/2017)
[9] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 1 (08/10/2016)
[10] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN (03/08/2017)
[11] ẢNH KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH (07/04/2017)
[12] Ảnh hoạt động Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (07/04/2017)
[13] Ảnh Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng để phục vụ công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (07/04/2017)
 Tìm thấy: 13 mục / 1 trang