HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


[1] Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ 7 (02/24/2020)
[2] Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Quảng Nam (01/30/2020)
[3] Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Quảng Nam (05/19/2020)
[4] Họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng phiên họp thứ VI (01/10/2020)
[5] Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài CTĐT trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học và ngành Kỹ thuật điện Trường Đại học Quy Nhơn (01/02/2020)
[6] Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài CTĐT trình độ đại học Trường Đại học Quy Nhơn (01/02/2020)
[7] Họp hội đồng Trung tâm KĐCLGD - Phiên họp thứ 5 (03/01/2019)
[8] Họp hội đồng Trung tâm KĐCLGD - Phiên 3(tt) (04/27/2018)
[9] Những hình ảnh về bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Cửu Long (01/25/2018)
[10] Những hoạt động trong ngày khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang (01/23/2018)
[11] Những hoạt động của lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 6 (08/22/2018)
[12] Những hoạt động của lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 6 (tt) (08/22/2018)
[13] KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH (01/10/2018)
[14] Những hình ảnh về bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (02/08/2018)
[15] Những hoạt động của lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 5 (02/06/2018)
 Tìm thấy: 42 mục / 3 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]