Quyết định thành lập

STT QUYẾT ĐỊNH  
1. QĐ số 1100 - Thành lập Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN  Xem chi tiết
2. QĐ số 382 - Cấp giấy phép hoạt động KĐCLGD đối với Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN Xem chi tiết
3. QĐ số 102 - Quy định Hoạt động của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết
4. QĐ số 116 - Thành lập Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết
5. QĐ số 117 - Thành lập Tổ thư ký Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Xem chi tiết