Liên hệ

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

 Địa chỉ: P.310, Tầng 3, Tòa nhà A, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng
 Tel: (0236). 3824 678 / 3832 368, Fax: (0236). 3832 368
 Email: cea@cea.udn.vn