123

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC (Sep 11 2017)


STT Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng
Quyết định
 

Giấy chứng nhận
 
1  Trường Đại học Quy Nhơn 01/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
2  Trường Đại học Phạm Văn Đồng 02/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
3  Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh  03/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
4  Trường Đại học Quảng Bình 04/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
5  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 05/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
6  Trường Đại học Cửu Long 06/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
7  Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. HCM 07/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
8  Trường CĐ Sư phạm Trung Ương Nha Trang 08/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
9  Trường Đại học Bình Dương 09/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
10  Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 10/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
11  Trường Đại học Việt Bắc 11/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây