KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC (Sep 11 2017)


STT Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng
Quyết định
 

Giấy chứng nhận
 
1  Trường Đại học Quy Nhơn 01/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
2  Trường Đại học Phạm Văn Đồng 02/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
3  Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh  03/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
4  Trường Đại học Quảng Bình 04/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
5  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 05/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
6  Trường Đại học Cửu Long 06/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
7  Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. HCM 07/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
8  Trường CĐ Sư phạm Trung Ương Nha Trang 08/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
9  Trường Đại học Bình Dương 09/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
10  Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 10/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
11  Trường Đại học Việt Bắc 11/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây
12  Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM 12/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây Xem tại đây