KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC (Sep 11 2017)


STT Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng
Giấy chứng nhận
 
1 Trường Đại học Quy Nhơn 01/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
2 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 02/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
3 Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh  03/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
4 Trường Đại học Quảng Bình 04/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
5 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 05/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
6 Trường Đại học Cửu Long 06/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
7 Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM 07/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
8 Trường CĐ Sư phạm Trung Ương Nha Trang 08/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
9 Trường Đại học Bình Dương 09/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
10 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 10/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
11 Trường Đại học Việt Bắc 11/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
12 Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh 12/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
13 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 01/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
14 Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế 02/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
15 Trường Đại học Văn Hiến 03/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
16 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 04/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
17 Trường Đại học Quảng Nam 08/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
18 Trường Đại học Tây Nguyên 09/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
19 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 10/2020/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
20 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 01/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
21 Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 02/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
22 Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 03/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
23 Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt 04/2021/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
24 Trường Đại học Kiên Giang 100/2022/NQ-HĐKĐCLGD Xem tại đây
25 Trường Đại học Quy Nhơn (Chu kỳ 2)