Tin hoạt động

 • Sáng ngày 17/01/2018, Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Cửu Long theo bộ tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học được ban hành theo Quyết định 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


 • Sáng ngày 12/01/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Sáng ngày 08/01/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục. Tham dự phiên khai mạc có PGS. TS. Đoàn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN, PGS.TS. Lê Cung - Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn đánh giá ngoài.

 • Sáng 30/12, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Đà Nẵng (TTKĐCLGD-ĐHĐN) do PGS.TS. Lê Văn Anh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Bình Dương để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng tham gia Đoàn khảo sát sơ bộ có PGS.TS. Định Thành Việt – Thư ký, PGS.TS. Đoàn Đức Lương – Ủy viên TT, ThS. Phan Thị Hương – Giám sát. 

 • Ngày 28/12/2017, Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Ngày 25/12/2017, Đoàn Khảo sát sơ bộ (KSSB) phục vụ đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức tại Trường theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • GD&TĐ - Bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, không chỉ là mối quan tâm của cơ quan quản lý Nhà nước, của các cơ quan chủ quản mà còn là mối quan tâm trực tiếp của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN). 

 • Sáng ngày 22/12/2017, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

 • Sáng ngày 18/12/2017, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y Dược Cần Thơ theo bộ tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học được ban hành theo Quyết định 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Ngày 9 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã hân hạnh được đón tiếp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm có PGS.TS Lê Cung – Trưởng đoàn, PGS. TS Nguyễn Quang Giao – Thư ký, TS. Dương Mộng Hà - Ủy viên Thường trực và ThS. Phan Thị Hương – Giám sát viên đến khảo sát sơ bộ tại nhà trường. Tại buổi khai mạc, PGS.TS Lê Cung – Trưởng đoàn thông báo kế hoạch và nội dung khảo sát sơ bộ đồng thời mong muốn rằng nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 • Sáng ngày 01/12/2017, Trung tâm (TT) Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) - Khóa 5 cho 24 học viên là lãnh đạo, giảng viên, cán bộ của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

 • Ngày 27/11/2017, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Sáng ngày 25/11/2017, Trường Đại học Quảng Bình đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tổ chức Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Quảng Bình.

 • Sáng ngày 21/11/2017, Trường Đại học Quảng Bình đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Quảng Bình theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học được ban hành theo Quyết định 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tìm thấy: 164 mục   / 11 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]