Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Tập huấn “KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC” (Oct 4 2021)


Với mục đích hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động tự đánh giá (TĐG) và chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài chu kỳ 1, chu kỳ 2 trong kiểm định chất lượng (KĐCL) CSGDĐH, vào ngày 02 và 03 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) tổ chức Hội thảo Tập huấn “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học”.

Báo cáo viên Hội thảo Tập huấn là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về công tác bảo đảm và KĐCL giáo dục đại học, đã tham gia nhiều đoàn đánh giá ngoài CSGDĐH, bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng, GS.TSKH. Bùi Văn Ga - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Trần Quang Hải - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN phát biểu khai mạc Hội thảo Tập huấn


GS. TSKH. Bùi Văn Ga - báo cáo tại Hội thảo Tập huấn


TS. Trần Quang Hải - báo cáo tại Hội thảo Tập huấn

Tham dự Hội thảo Tập huấn có Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Tài vụ thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN. Về phía các CSGDĐH có Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên, bộ phận chuyên trách về BĐCL của Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bình Dương, Trường Đại học Quảng Bình, Trường Đại học Việt Bắc, Trường Đại học Thể dục Thể thao Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.


Các đại biểu tham dự Hội thảo Tập huấn

Tại Hội thảo Tập huấn các đại biểu tham dự được nghe báo cáo 6chuyên đề: (1) Vận dụng mô hình PDCA trong bảo đảm chất lượng giáo dục trường đại học; (2) BĐCLđào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng ở trường đại học; (3) BĐCLvề chiến lược của trường đại học; (4) BĐCLvề hệ thống của trường đại học; (5) BĐCLvề thực hiện chức năng của trường đại học; (6) Kết quả hoạt động của trường đại học. Bên cạnh đó các đại biểu tham dự hội thảo việc thực hành viếtvà báo cáo kết quả TĐG tiêu chí, tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học được quy định theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Các đại biểu tham dự Hội thảo Tập huấn báo cáo kết quả thực hành

Hội thảo đồng thời là diễn đàn để các chuyên gia và các CSGDĐHchia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thực hành tốt trong quá trình triển khai hoạt động TĐG, hoạt động chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoàichuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài chu kỳ 1, chu kỳ 2 trong kiểm định chất lượng (KĐCL) CSGDĐH. Các đại biểu đánh giá cao tính thực tiễn của hội thảo, chất lượng chuyên môn của các báo cáo, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, đồng thời đề xuất ban tổ chức hội thảo tiếp tục tổ chức các hội thảo tập huấn nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các CSGDĐH triển khai tốt công tác bảo đảm và KĐCL CSGD.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng