Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ 12 (Mar 20 2021)


Ngày 20/03/2021, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp lần thứ 12 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo.

Tham dự phiên họp có TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (QLCL), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng đại diện Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục QLCL; các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại diện đoàn đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tại Phiên họp, Hội đồng đã thực hiện thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 09 chương trình đào tạo của Trường ĐH Quy Nhơn (gồm Công nghệ thông tin, Tài chính Ngân hàng, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Giáo dục thể chất, Quản lý nhà nước, Công tác xã hội) và chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ.

Đại diện lãnh đạo các trường và chương trình đào tạo đã trình bày báo cáo tóm tắt về Nhà trường và kết quả tự đánh giá. Đại diện đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, tồn tại và đưa ra các khuyến nghị cho từng tiêu chuẩn cụ thể. Sau đó, Hội đồng tiến hành thảo luận kết quả tự đánh giá của cơ sở giáo dục cũng như kết quả đánh giá ngoài, thông qua những kiến nghị của Hội đồng về việc đề nghị cơ sở giáo dục khắc phục những tồn tại, đồng thời tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, sau khi thảo luận và làm rõ một số nội dung với các cơ sở giáo dục và đại diện đoàn đánh giá ngoài, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Một số hình ảnh:

Hội đồng KĐCLGD tham dự phiên họp lần thứ 12

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN phát biểu

 

TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục QLCL, Bộ GD&ĐT phát biểu

Đại diện các trường trình bày báo cáo trước Hội đồng KĐCLGD

Đại diện Đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo tóm tắt trước Hội đồng KĐCLGD

Các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi