HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


[16] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 1 (08/10/2016)
[17] KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH (01/10/2018)
[18] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN (03/08/2017)
[19] Những hình ảnh về bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (02/08/2018)
[20] Những hoạt động của lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 5 (02/06/2018)
[21] Những hoạt động của lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 5 (tiếp theo) (02/06/2018)
[22] Bế mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Bình Dương (02/05/2018)
[23] Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Bình Dương (02/05/2018)
[24] Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (02/05/2018)
[25] ẢNH KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH (07/04/2017)
[26] Ảnh hoạt động Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (07/04/2017)
[27] Ảnh Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng để phục vụ công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (07/04/2017)
[28] Những hình ảnh về bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Việt Bắc (04/04/2018)
[29] Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Việt Bắc (04/04/2018)
[30] Trường Đại học Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về việc khảo sát sơ bộ phục vụ công tác đánh giá ngoài (01/04/2018)
 Tìm thấy: 35 mục / 3 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]