HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


[16] Những hoạt động của lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 5 (tiếp theo) (02/06/2018)
[17] Bế mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Bình Dương (02/05/2018)
[18] Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Bình Dương (02/05/2018)
[19] Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (02/05/2018)
[20] Những hình ảnh về bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Việt Bắc (04/04/2018)
[21] Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Việt Bắc (04/04/2018)
[22] Trường Đại học Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về việc khảo sát sơ bộ phục vụ công tác đánh giá ngoài (01/04/2018)
[23] Những hoạt động của lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 5 (tt) (02/06/2018)
[24] Những hoạt động của lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 5 (ttheo) (02/06/2018)
[25] Các hoạt động Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (12/30/2017)
[26] Hoạt động đánh giá ngoài trường Đại học Qui Nhơn (04/19/2017)
[27] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI Y DƯỢC CẦN THƠ (12/03/2017)
[28] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH (10/11/2017)
[29] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN (03/08/2017)
[30] ẢNH KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH (07/04/2017)
 Tìm thấy: 42 mục / 3 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]