HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


[31] Ảnh Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng để phục vụ công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (07/04/2017)
[32] Ảnh hoạt động Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (07/04/2017)
[33] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO CHÍNH THỨC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH (12/03/2017)
[34] CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO CHÍNH THỨC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH (12/03/2017)
[35] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 3 (12/29/2016)
[36] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 2 (12/26/2016)
[37] Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (10/18/2016)
[38] Ảnh hoạt động lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng khóa 1 (10/08/2016)
[39] Workshop on feedback from PhD students, lecturers and staff managers about doctoral program at The University of Danang (10/24/2016)
[40] Họp hội đồng Trung tâm KĐCLGD - Phiên 3 (04/27/2018)
[41] Workshop on feedback from PhD students, lecturers and staff managers about doctoral program at The University of Danang (10/24/2016)
[42] Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (01/21/2020)
 Tìm thấy: 42 mục / 3 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]