• Sáng ngày 14/8/2017, Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Nhằm không ngừng hoàn thiện về mặt chất lượng, duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao nhận thức và hiểu biết của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung của kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với khu vực và quốc tế.


  • Sau 4 ngày làm việc, sáng ngày 01/7/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.


  • Sáng ngày 27/6/2017, Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Tham dự phiên khai mạc có PGS. TS. Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN; PGS.TS Trần Thị Hà, Trưởng đoàn ĐGN và các thành viên trong Đoàn, các quan sát viên đến từ các trường Đại học Hà Tĩnh, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Công nghệ Miền Đông, Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; ThS. Lâm Văn Quản - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các Phó Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng Tự đánh giá, đại diện các hội, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, giảng viên, nhân viên và sinh viên.


  • Ngày 25/6/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Ngày 06/6/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Sáng ngày 21/4/2017, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tổ chức phiên Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Quy Nhơn từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2017.