Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “VẬN DỤNG CHUẨN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC” (Jun 22 2024)


Nhằm mục đích tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, sáng ngày 22/6/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Vận dụng chuẩn cơ sở giáo dục (CSGD) đại học (ĐH) trong kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD)” với mục đích góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) ĐH.

Tham dự Hội thảo về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN có TS. Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc đồng thời là Báo cáo viên của Hội thảo, ThS. Cái Quang Kiên - Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN. Tham dự Hội thảo còn có sự hiện diện của các đại biểu là các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường, cấp Khoa, cấp Phòng và tương đương; kiểm định viên, đánh giá viên; thành viên hội đồng KĐCLGD-ĐHĐN. .

TS. Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN

phát biểu khai mạc

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên, bộ phận chuyên trách về BĐCL cùng quý Thầy Cô kiểm định viên, đánh giá viên tham gia các đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN tổ chức tham dự

Trong buổi Hội thảo, TS. Huỳnh Ngọc Thành đã giới thiệu và chia sẻ các nội dung về chuẩn CSGD ĐH trong KĐCLGD. Chuẩn CSGD ĐH là cơ sở để thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới CSGD ĐH; đánh giá và giám sát các điều kiện bảo đảm chất lượng, việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các CSGD ĐH theo quy định của pháp luật.

TS. Huỳnh Ngọc Thành báo cáo tại Hội thảo

Hội thảo cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận như phân tích đối sánh chi tiết cụ thể từng tiêu chí giữaThông tư số 01/2024/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT, gửi cho Kiểm định viên xem như là công cụ định lượng để thực hiện đánh giá ngoài.

Kết thúc buổi Hội thảo, TS. Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, kiểm định viên, đánh giá viên đã tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến trên diễn đàn Hội thảo. Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của vị đại biểu, kiểm định viên, đánh giá viên trong hoạt động chuyên môn.