KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH (Oct 10 2017)


     Ngày 07/10/2017, Đoàn Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) thành lập đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Quảng Bình để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, 
Trưởng đoàn Khảo sát sơ bộ phát biểu khai mạc
     Thành phần Đoàn Khảo sát sơ bộ gồm có: PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Trưởng đoàn; TS. Dương Mộng Hà - Thư ký đoàn; PGS.TS. Lê Cung - Ủy viên thường trực và ThS. Nguyễn Thị Hương Trà - Giám sát viên.
Đoàn Khảo sát sơ bộ và các thành viên trong HĐTĐG

     Về phía Trường Đại học Quảng Bình có: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, cùng các thành viên trong Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá và các Tiểu ban chuyên trách.
PGS. TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình phát biểu

     Phát biểu trong phiên khai mạc khảo sát sơ bộ, PGS. TS. Hoàng Dương Hùng  - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong quá trình đảm bảo và nâng cao chất lượng của Trường. Nhà trường cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất cũng như cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ quá trình khảo sát sơ bộ của đoàn đánh giá ngoài.
Đoàn chuyên gia đi khảo sát thực tế

     Sau phiên khai mạc, Đoàn Khảo sát sơ bộ đã cùng với lãnh đạo Nhà trường khảo sát một số địa điểm trong khuôn viên Trường và tiến hành kiểm tra minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá của Nhà trường.
Đoàn chuyên gia đi khảo sát thực tế

     Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, khảo sát thực tế và kiểm tra minh chứng, Đoàn Khảo sát sơ bộ đã họp với Lãnh đạo nhà trường để thống nhất kết quả khảo sát sơ bộ, đồng thời hướng dẫn Nhà trường các công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.
Đoàn chuyên gia kiểm tra minh chứng

     Kết thúc đợt khảo sát sơ bộ, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Trưởng đoàn Khảo sát sơ bộ và PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ký Biên bản ghi nhớ và thống nhất thời gian khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Quảng Bình từ ngày 21/11/2017 đến ngày 25/11/2017.
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh và PGS.TS. Hoàng Dương Hùng 
ký biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ.