Thông báo Về tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Khóa 1 (May 2 2024)


Kính gửi: Các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm


Thực hiện kế hoạch năm 2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên (KĐV) kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục đại học (GDĐH) và cao đẳng sư phạm (CĐSP) Khóa 1. Thông tin về khóa bồi dưỡng như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV KĐCL GDĐH và CĐSP

2. Đơn vị tổ chức: Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN

3. Giới thiệu về chương trình bồi dưỡng:

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV GDĐH và CĐSP được xây dựng và ban hành theo Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quy định về KĐV GDĐH và CĐSP.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV GDĐH và CĐSP cung cấp người học các kiến thức về chính sách bảo đảm chất lượng (BĐCL) và KĐCLGD, các vấn đề về quản lý và quản trị đại học, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (CTĐT), các bộ tiêu chuẩn và quy trình kiểm định chất lượng CTĐT và cơ sở giáo dục (CSGD) của Việt Nam và một số tổ chức quốc tế khác. Ngoài ra, người học còn được bồi dưỡng các kỹ năng của KĐV thông qua các bài tập thực hành, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tế và thực tập chuyên môn về BĐCL và KĐCLGD.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV GDĐH và CĐSP áp dụng theo hệ thống tín chỉ, bao gồm 04 học phần tương ứng với 10 tín chỉ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thông tin chi tiết về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV GDĐH và CĐSP và các quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV GDĐH và CĐSP xem tại: http://daotaokdv.udn.vn/.

4. Đối tượng tham dự:

- Người có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tương đương trở lên.

- Là cán bộ quản lý cấp Trường, Khoa và/hoặc tương đương; giảng viên, chuyên viên làm việc trong lĩnh vực GDĐH và CĐSP hoặc các tổ chức khác; người có nhu cầu được bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về BĐCL giáo dục và KĐCL giáo dục; KĐV; lãnh đạo CSGD, cán bộ quản lý chuyên môn và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng và phát triển CTĐT, năng lực quản lý, lãnh đạo CSGD.

Xem chi tiết tại đây