Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Phiên họp lần thứ 18 (Feb 6 2024)


Ngày 04/02/2024, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) đã tổ chức Phiên họp lần thứ 18 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) và các chương trình đào tạo (CTĐT). 

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng dự Phiên họp lần thứ 18

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại diện đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) và đại diện lãnh đạo các CSGD. 

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ 18

Theo chương trình làm việc, sau phần phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ 18 của PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng KĐCLGD đã tiến hành họp và thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành Thiết kế nội thất, ngành Kế toán, ngành Tài chính ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam và chương trình đào tạo trình độ ĐH ngành Ngôn ngữ Nhật, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Văn Hiến; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (chu kỳ 2); thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD Trường Đại học Khánh Hòa; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (chu kỳ 2).

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD phát biểu khai mạc 

Chương trình diễn ra theo từng phiên thẩm định cho từng Trường. Theo đó, đại diện Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) CTĐT trình độ đại học ngành Thiết kế nội thất, ngành Kế toán, ngành Tài chính ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Hội đồng TĐG CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam và chương trình đào tạo trình độ ĐH ngành Ngôn ngữ Nhật, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Văn Hiến; Hội đồng TĐG CSGD CSGD Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (chu kỳ 2); Hội đồng TĐG CSGD Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng TĐG CSGD Trường Đại học Khánh Hòa; Hội đồng TĐG CSGD Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (chu kỳ 2) lần lượt trình bày tóm tắt kết quả tự đánh giá CTĐT và CSGD của trường, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, những điểm còn tồn tại và kế hoạch cải tiến của Nhà trường.

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Văn Hiến

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Khánh Hòa

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

 

 

 

Đại diện các cơ sở giáo dục trình bày báo cáo TĐG trước Hội đồng

Đại diện Đoàn ĐGN cũng trình bày báo cáo kết quả ĐGN, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, những điểm tồn tại và các kiến nghị đối với từng tiêu chuẩn cụ thể. Các thành viên Hội đồng KĐCLGD đã nêu các câu hỏi đối với Nhà trường và đại diện đoàn ĐGN để làm rõ thông tin về kết quả TĐG cũng như kết quả ĐGN. Đại diện lãnh đạo Nhà trường cũng như các Khoa có CTĐT được đánh giá đã trả lời và làm rõ những vấn đề được nêu.

TS. Trần Quang Hải báo cáo kết quả ĐGN CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam; CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Nhật; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Văn Hiến

PGS.TS. Lê Văn Anh báo cáo kết quả ĐGN CSGD Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, Hội đồng KĐCLGD đã thảo luận về kết quả TĐG, kết quả ĐGN, dự thảo nghị quyết. Các thành viên của Hội đồng KĐCLGD cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín, thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành Thiết kế nội thất, ngành Kế toán, ngành Tài chính ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam và chương trình đào tạo trình độ ĐH ngành Ngôn ngữ Nhật, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Văn Hiến; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (chu kỳ 2); thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD Trường Đại học Khánh Hòa; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (chu kỳ 2). 

 

 

 

Các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi thảo luận