Hội thảo Tập huấn “Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo” (Dec 27 2023)


Ngày 23/12/2023, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tổ chức Hội thảo Tập huấn “Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo”. 

Tham dự Hội thảo Tập huấn, có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Quang Giao, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN đồng thời là Báo cáo viên chính của Hội thảo; ThS. Đào Phong Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng Trường Đại học Cần Thơ và TS. Đinh Đồng Lưỡng, Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí Trường Đại học Nha Trang đồng thời là Báo cáo viên chính của Hội thảo Tập huấn. Bên cạnh đó, Hội thảo Tập huấn có sự tham dự của các đại biểu là các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường, cấp Khoa, cấp Phòng và tương đương của 12 trường đại học cùng các kiểm định viên, đánh giá viên tham gia các đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN tổ chức.

Mở đầu Hội thảo Tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao phát biểu khai mạc và gửi lời cảm ơn đến các Báo cáo viên của Hội thảo Tập huấn, cảm ơn sự có mặt đông đủ của quý Thầy Cô là đại điện lãnh đạo, quản lý cấp Trường, cấp Khoa, cấp Phòng và các kiểm định viên, đánh giá viên tham gia các đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN tổ chức đã sắp xếp thời gian công việc cuối năm đến tham dự Hội thảo Tập huấn.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN phát biểu khai mạc Hội thảo Tập huấn

Trong buổi sáng ngày 23/12/2023, ThS. Đào Phong Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng Trường Đại học Cần Thơ báo cáo chuyên đề “Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:  Phương thức, kỹ thuật, kinh nghiệm”. 

Chiều ngày 23/12/2023, các đại biểu tham dự Hội thảo Tập huấn tiếp tục được nghe TS. Đinh Đồng Lưỡng, Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí Trường Đại học Nha Trang báo cáo chuyên đề “Xây dựng, sử dụng rubric trong đánh giá hoạt động học tập”. 

Tiếp theo, PGS. TS. Nguyễn Quang Giao, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN báo cáo chuyên đề “Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo”.

 

Các Báo cáo viên Hội thảo Tập huấn báo cáo

Trong phần Báo cáo mỗi chuyên đề của các Báo cáo viên đều có phần thảo luận giữa các Báo cáo viên với các Đại biểu tham dự Hội thảo Tập huấn.

Đại biểu tham dự thảo luận tại Hội thảo Tập huấn

Kết thúc Hội thảo Tập huấn, các đại biểu tham dự đã được PGS.TS Nguyễn Quang Giao - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN trao Giấy chứng nhận tham gia Hội thảo Tập huấn.

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu tham dự Hội thảo Tập huấn

Hội thảo Tập huấn “Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo” tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp, có ý nghĩa quan trọng góp phần thiết thực vào quá trình đánh giá chất lượng chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục hiện nay cũng như đối với các kiểm định viên, đánh giá viên chất lượng chương trình đào tạo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Tập huấn chụp ảnh lưu niệm