Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Thiết kế nội thất (Apr 30 2023)


Ngày 28/4/2023, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tiến hành Khảo sát sơ phục vụ Đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Kế toán, ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Thiết kế nội thất. 

Về phía Đoàn ĐGN có TS. Trần Quang Hải - Trưởng đoàn; PGS. TS. Lê Văn Anh - Thư ký; TS. Nguyễn Tình - Thành viên; TS. Huỳnh Ngọc Thành - Giám sát; ThS. Nguyễn Thị Hương Trà - Giám sát.

Về phía Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có sự tham gia của đại diện Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán, ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Thiết kế nội thất cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm của Nhà trường.

ThS. Nguyễn Thị Hương Trà, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài

TS. Trần Quang Hải – Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại phiên khai mạc khảo sát sơ bộ 

Phát biểu tại chương trình, TS. Trần Quang Hải - Trưởng đoàn Đoàn ĐGN thông báo và trao đổi với Nhà trường về: Kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Thiết kế nội thất. Bên cạnh đó, TS. Trần Quang Hải đánh giá cao sự chuẩn bị của Nhà trường, đặc biệt là đối với báo cáo TĐG, các minh chứng (bản cứng và được số hóa) phục vụ ĐGN chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Thiết kế nội thất của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. 

TS. KTS. Phạm Anh Tuấn phát biểu tại phiên khai mạc khảo sát sơ bộ 

Thay mặt Ban giám hiệu Nhà Trường, TS. KTS. Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng đã gửi cảm ơn Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN và Đoàn ĐGN đã tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 04 CTĐT của Trường. Kết quả khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT giúp Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Thiết kế nội thất. 

Xuyên suốt ngày làm việc, Đoàn ĐGN đã triển khai đầy đủ các nội dung theo đúng kế hoạch khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Thiết kế nội thất; tiến hành khảo sát một số địa điểm cần tổ chức quan sát tại Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 04 CTĐT trình độ đại học của Trường. 

Kết thúc Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 04 CTĐT, Đoàn ĐGN nêu rõ những nhận xét, góp ý đối với kết quả TĐG 04 CTĐT và những nội dung công việc Nhà trường cần triển khai để tổ chức tốt Khảo sát chính thức trong thời gian tới. 

Hội đồng TĐG 04 CTĐT đã tiếp thu các nhận xét, góp ý và cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn ĐGN. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất và ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT.

Dự kiến từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023, Đoàn ĐGN thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN sẽ tiến hành Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Thiết kế nội thất của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. 

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 CTĐT Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Lãnh đạo Trường và Trưởng đoàn Đoàn ĐGN ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ