Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Phiên họp lần thứ 16 (Apr 24 2023)


Ngày 23/4/2023, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) đã tổ chức Phiên họp lần thứ 16 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) (chu kỳ 2) và các chương trình đào tạo (CTĐT). 

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng dự Phiên họp lần thứ 16

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại diện đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) và đại diện lãnh đạo các CSGD. 

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ 16

Theo chương trình làm việc, sau phần phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ 16 của PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã tiến hành họp và thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD (chu kỳ 2) Trường Đại học Quy Nhơn; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT trình độ đại học các ngành Kế toán, ngành Kinh tế đầu tư, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, ngành Công nghệ sinh học, ngành Công tác xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc Phiên họp

Chương trình diễn ra theo từng phiên thẩm định cho từng Trường. Theo đó, đại diện Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) CTĐT các ngành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Hội đồng TĐG CSGD Trường Đại học Quy Nhơn lần lượt trình bày tóm tắt kết quả tự đánh giá CTĐT và CSGD của trường, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, những điểm còn tồn tại và kế hoạch cải tiến của Nhà trường.

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Quy Nhơn

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện các cơ sở giáo dục trình bày báo cáo TĐG trước Hội đồng 

Đại diện Đoàn ĐGN cũng trình bày báo cáo kết quả ĐGN, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, những điểm tồn tại và các kiến nghị đối với từng tiêu chuẩn cụ thể. Các thành viên Hội đồng đã nêu các câu hỏi đối với Nhà trường và đại diện đoàn ĐGN để làm rõ thông tin về kết quả TĐG cũng như kết quả ĐGN. Đại diện lãnh đạo Nhà trường cũng như các Khoa có CTĐT được đánh giá đã trả lời và làm rõ những vấn đề được nêu.

GS.TS. Trần Văn Nam báo cáo kết quả ĐGN 03 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, kết quả ĐGN cơ sở giáo dục Trường Đại học Quy Nhơn

PGS.TS. Lê Văn Anh báo cáo kết quả ĐGN 05 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, Hội đồng đã thảo luận về kết quả TĐG, kết quả ĐGN, dự thảo nghị quyết. Các thành viên của Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín, thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD (chu kỳ 2) đối với Trường Đại học Quy Nhơn và CTĐT trình độ đại học các ngành Kế toán, ngành Kinh tế đầu tư, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, ngành Công nghệ sinh học, ngành Công tác xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.Các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi thảo luận