Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài CTĐT trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (Apr 2 2023)


Ngày 31/3/2023, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.

Toàn cảnh phiên Khai mạc Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài CTĐT tại 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT trình độ đại học ngành ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, về phía Đoàn ĐGN có GS.TS. Trần Văn Nam - Trưởng đoàn; PGS.TS. Lê Văn Anh - Thư ký; TS. Trần Quang Hải - Thành viên Thường trực; TS. Huỳnh Ngọc Thành - Giám sát; ThS. Nguyễn Thị Hương Trà - Giám sát.

Về phía Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ có PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã - Hiệu trưởng; TS. Đỗ Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Trương Minh Nhật Quang - Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Thị Yên Chi - Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản trị - Thiết bị, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trung tâm thí nghiệm Kỹ thuật Năng lượng - Chuyển giao công nghệ, Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) CTĐT trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.

Phát biểu tại khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, GS.TS. Trần Văn Nam - Trưởng đoàn Đoàn ĐGN thông báo và trao đổi với Nhà trường về: Kết quả nghiên cứu Hồ sơ TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. Bên cạnh đó, GS.TS. Trần Văn Nam đánh giá cao sự chuẩn bị của Nhà trường, đặc biệt là đối với báo cáo TĐG, các minh chứng (bản cứng và được số hóa) phục vụ ĐGN chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Đồng thời, GS.TS. Trần Văn Nam mong muốn Nhà trường và các đơn vị tích cực phối hợp, hỗ trợ để Đoàn ĐGN hoàn thành tốt chương trình khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Nhà trường. Kết quả khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng CTĐT là cơ sở giúp cho Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.

GS.TS. Trần Văn Nam - Trưởng đoàn ĐGN phát biểu khai mạc phục vụ ĐGN 05 CTĐT 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Phát biểu chào mừng Đoàn ĐGN, thay mặt Lãnh đạo Trường, PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã - Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN và Đoàn ĐGN đã tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Trường. Kết quả khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT giúp Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã khẳng định kết quả KĐCL CTĐT sẽ khẳng định chất lượng đào tạo của ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Nhà trường trên cả nước.

PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc phục vụ ĐGN 05 CTĐT 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Đoàn ĐGN đã triển khai đầy đủ các nội dung theo đúng kế hoạch khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. Đoàn ĐGN đã kiểm tra minh chứng của các CTĐT; tiến hành khảo sát một số địa điểm (phòng làm việc, phòng phỏng vấn, phòng học, thư viện, phòng máy tính, ký túc xá, nhà tập thể thao) cần tổ chức quan sát tại Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng của Trường. 

 Kết thúc khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Đoàn ĐGN nêu rõ những nhận xét, góp ý đối với kết quả TĐG các của Nhà trường và những nội dung công việc Nhà trường cần triển khai để tổ chức tốt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT.

Hội đồng TĐG CTĐT ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng của Nhà trường tiếp thu các nhận xét, góp ý và cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn ĐGN. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất và ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.

Lãnh đạo Trường và Trưởng đoàn Đoàn ĐGN ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ 

Dự kiến từ ngày 05/5 đến ngày 08/5/2023, Đoàn ĐGN thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN tiến hành khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Quản lý công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ.