Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Dec 3 2022)


Sáng ngày 02/12/2022, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học.

Toàn cảnh phiên Khai mạc Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng CTĐT tại 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

Tham dự Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng có PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách. 

Về phía Đoàn ĐGN có PGS.TS. Lê Văn Anh - Nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế - Trưởng đoàn; TS. Trần Quang Hải - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng - Thư ký; ThS. Nguyễn Lan Phương - Nguyên Trợ lí văn phòng Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên thường trực; TS. Huỳnh Ngọc Thành - Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ - Giám sát.

Về phía Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm các Khoa Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Công nghệ Sinh học, Công tác Xã hội, Luật, Đông Nam Á học cùng các đơn vị phòng ban trong Nhà trường tham dự.

Phát biểu tại phiên khai mạc của đợt khảo sát sơ bộ, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã nêu rõ tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học đồng thời ghi nhận những cố gắng của Hội đồng tự đánh giá và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường trong công tác chuẩn bị và đề nghị trên cơ sở góp ý của Đoàn khảo sát sơ bộ Nhà trường chuẩn bị tốt các hồ sơ minh chứng, mời đầy đủ các đối tượng cần phỏng vấn, rà soát các địa điểm cần kiểm tra, và các vấn đề hậu cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc Phụ trách 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng phát biểu tại phiên khai mạc

Phát biểu tại đợt Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn Đoàn ĐGN thông báo và trao đổi với Nhà trường về: Kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học. Bên cạnh đó, PGS.TS. Lê Văn Anh đánh giá cao sự chuẩn bị của Nhà trường, đặc biệt là đối với báo cáo TĐG, các minh chứng (bản cứng và được số hóa) phục vụ ĐGN chất lượng CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, PGS.TS. Lê Văn Anh mong muốn Nhà trường và các đơn vị tích cực phối hợp, hỗ trợ để Đoàn ĐGN hoàn thành tốt chương trình khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Nhà trường. Kết quả khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng CTĐT là cơ sở giúp cho Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học.

PGS.TS. Lê Văn Anh  – Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài  phát biểu 

Phát biểu chào mừng Đoàn ĐGN, thay mặt Lãnh đạo Trường GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN và Đoàn ĐGN đã tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Trường. Kết quả khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT giúp Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học. GS.TS. Nguyễn Minh Hà khẳng định kết quả KĐCL CTĐT sẽ khẳng định chất lượng đào tạo của ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Nhà trường trên cả nước.

GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu 

Đoàn ĐGN đã triển khai đầy đủ các nội dung theo đúng Kế hoạch khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học. Đoàn ĐGN đã kiểm tra minh chứng của các CTĐT; tiến hành khảo sát một số địa điểm (phòng làm việc, phòng phỏng vấn, phòng học, thư viện, phòng máy tính, sân tập thể thao) cần tổ chức quan sát tại Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học của Trường. 

 

 

Hình ảnh khảo sát một số địa điểm phục vụ đợt khảo sát chính thức

Kết thúc Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn ĐGN nêu rõ những nhận xét, góp ý đối với kết quả TĐG CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học của Trường và những nội dung công việc Nhà trường cần triển khai để tổ chức tốt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học.

Hội đồng TĐG CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học của Nhà trường tiếp thu các nhận xét, góp ý và cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn ĐGN. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất và ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học.

Lãnh đạo Trường và Trưởng đoàn Đoàn ĐGN ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ 

Dự kiến từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022, Đoàn ĐGN của Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN sẽ tiến hành Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.