Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc (Nov 29 2022)


Ngày 24 và 25/11/2022, theo lời mời của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VH, TT&DL), PGS.TS. Nguyễn Quang Giao, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN), TS. Huỳnh Ngọc Thành - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN đã báo cáo Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc (sau đây gọi là Tập huấn) do Bộ VH, TT&DL tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk. Đối với khối các trường đại học (ĐH) thuộc Bộ VH, TT&DL có 33 đại biểu là: đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng Khảo thí và BĐCL, lãnh đạo Phòng Đào tạo tham gia Tập huấn.

 

 

Khai mạc Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc

Tại Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao trình bày các chuyên đề: (1) Tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục (cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo) và tiếp cận PDCA trong bảo đảm chất lượng (BĐCL); (2) Viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo và kinh nghiệm triển khai; (3) Hướng dẫn sử dụng mốc chuẩn tham chiếu đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục; (4) Hướng dẫn sử dụng mốc chuẩn tham chiếu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; (5) Cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục đáp ứng đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục; (6) Cải tiến chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. TS. Huỳnh Ngọc Thành trình bày các chuyên đề: (1) Hệ thống văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo (mục đích, quy trình, bộ tiêu chuẩn, tự đánh giá, đánh giá ngoài); (2) Cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài.

Các đại biểu tham dự Tập huấn đã trao đổi, chia sẻ thực trạng công tác BĐCL giáo dục và công tác tự đánh giá, chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo của Nhà trường. Trên cơ sở đó, các báo cáo viên có những trao đổi, góp ý nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động BĐCL, hoàn thiện hệ thống BĐCL bên trong, đảm bảo tiến độ và kết quả tự đánh giá cũng như chuẩn bị tốt cho đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao trình bày các chuyên đề tại Tập huấn

 

TS. Huỳnh Ngọc Thành trình bày các chuyên đề tại Tập huấn

 

Các đại biểu tham dự Tập huấn trao đổi, thảo luận

Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc đã được mục tiêu đề ra và những nội dung thiết thực được trao đổi, trình bày tại Tập huấn là cơ sở để các trường ĐH thuộc Bộ VH, TT&DL đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo trong thời gian tới.

Báo cáo viên, Ban Tổ chức và các đại biểu tham dự Tập huấn