Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ 11 (Feb 1 2021)


Ngày 30/01/2021, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp lần thứ 11 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Tham dự phiên họp có ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng đại diện Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng; các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại diện đoàn đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá.


Hội đồng KĐCLGD tham dự phiên họp lần thứ 11

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tại Phiên họp, Hội đồng đã thực hiện thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục các trường ĐH Xây dựng Miền Trung, ĐH Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt; đánh giá chất lượng giáo dục 02 chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn và Công nghệ Thông tin của Trường ĐH Văn Hiến.


PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN phát biểu

Đại diện lãnh đạo các trường và chương trình đào tạo đã trình bày báo cáo tóm tắt về Nhà trường và kết quả tự đánh giá. Đại diện đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, tồn tại và đưa ra các khuyến nghị cho từng tiêu chuẩn cụ thể. Sau đó, Hội đồng tiến hành thảo luận kết quả tự đánh giá của cơ sở giáo dục cũng như kết quả đánh giá ngoài, thông qua những kiến nghị của Hội đồng về việc đề nghị cơ sở giáo dục khắc phục những tồn tại, đồng thời tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.


PGS.TS. Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, sau khi thảo luận và làm rõ một số nội dung với các cơ sở giáo dục và đại diện đoàn đánh giá ngoài, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. 


Đại diện các trường, chương trình đào tạo trình bày báo cáo trước Hội đồng KĐCLGD

Đại diện đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo tóm tắt trước Hội đồng KĐCLGD