Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ 10 (Jan 1 2021)


Trong 2 ngày ngày 30-31/12/2020, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp lần thứ 10 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Tham dự phiên họp có ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng đại diện Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng; các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại diện đoàn đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá.

Hội đồng KĐCLGD tham dự phiên họp lần thứ 10

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tại Phiên họp, Hội đồng đã thực hiện thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ; 02 chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học và Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Vinh; chương trình đào tạo ngành Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội; chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 02 chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Phạm Văn Đồng và 02 chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh và Khoa học Máy tính, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
Đại diện lãnh đạo các trường và chương trình đào tạo đã trình bày báo cáo tóm tắt về Nhà trường và kết quả tự đánh giá. Đại diện đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, tồn tại và đưa ra các khuyến nghị cho từng tiêu chuẩn cụ thể. Sau đó, Hội đồng tiến hành thảo luận kết quả tự đánh giá của cơ sở giáo dục cũng như kết quả đánh giá ngoài, thông qua những kiến nghị của Hội đồng về việc đề nghị cơ sở giáo dục khắc phục những tồn tại, đồng thời tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.

Đại diện các trường trình bày báo cáo trước Hội đồng KĐCLGD


 
Đại diện Đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo tóm tắt trước Hội đồng KĐCLGD

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, sau khi thảo luận và làm rõ một số nội dung với các cơ sở giáo dục và đại diện đoàn đánh giá ngoài, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.