Tập huấn trực tuyến Báo cáo giữa chu kỳ Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Apr 13 2020)


Ngày 10 tháng 4 năm 2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) đã tổ chức buổi tập huấn trực tuyến về việc thực hiện báo cáo giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) cho các trường đại học, cao đẳng do Trung tâm cấp Giấy chứng nhận KĐCLGD trong năm 2017 và 2018. Tham dự buổi Tập huấn có đại diện Ban Giám hiệu và đại diện Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Đại học Quảng Bình; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. HCM, Trường Đại học Bình Dương, Trường Đại học Việt Bắc, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang.
Thay mặt Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã giới thiệu về việc thực hiện báo cáo giữa chu kỳ KĐCLGD theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đồng thời hướng dẫn chi tiết các nội dung cần thực hiện trong báo cáo giữa chu kỳ KĐCLGD theo biểu mẫu do Trung tâm biên soạn cũng như phương thức thực hiện.
Tại buổi tập huấn, đại diện các cơ sở giáo dục đã trao đổi, thảo luận về thời gian báo cáo, kế hoạch cải tiến chất lượng, các khó khăn của Nhà trường trong quá trình thực hiện các kiến nghị của Hội đồng KĐCLGD. PGS.TS. Nguyễn Quang Giao đã giải đáp cụ thể những ý kiến, nội dung trao đổi từ phía các cơ sở giáo dục và giới thiệu các công văn hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo do Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT ban hành để các trường vận dụng trong quá trình cải tiến chất lượng. Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao lưu ý và yêu cầu các trường tiến hành viết báo cáo giữa chu kỳ và nộp về Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN  đúng thời gian quy định.