Thông báo về Kế hoạch học tập Chương trình đào tạo kiểm định viên Kiểm định chất lượng GDĐH & TCCN (KHÓA 12): Mô-đun B và Mô-đun C (Feb 28 2020)


I. Mô-đun B: Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

* Thời gian: Từ ngày 07/3/2020 đến ngày 12/3/2020

* Địa điểm: Học trên lớp tại Đại học Đà Nẵng – Số 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng theo lịch học tập.

* Giảng viên phụ trách:

1. PGS. TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Kiểm định CLGD-ĐHĐN

2. TS. Lê Mỹ Phong - Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3. TS. Dương Mộng Hà - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng

4. PGS. TS. Đinh Thành Việt - Trưởng ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng

5. GS.TS. Trần Văn Nam - Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng

* Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Học viên thực hiện 04 bài tập theo nhóm gồm:

+ Bài thực hành 01: Đánh giá báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí.

+ Bài thực hành 02: Báo cáo kết quả thực hành lập danh mục câu hỏi phỏng vấn các đối tượng;

+ Bài thực hành 03: Báo cáo kết quả thực hành lập kế hoạch khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức cơ sở GDĐH.

+ Bài thực hành 04: Báo cáo kết quả thực hành viết báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá ngoài theo tiêu chí.

- Điều kiện để đánh giá mức “Đạt” của Mô-đun B:

+ Học viên tham dự tối thiểu 80% số giờ lên lớp.

+ Tham gia và hoàn thành đầy đủ cả 04 bài tập thực hành theo nhóm với kết quả mỗi bài tập đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).

- Điểm của Mô-đun B là điểm trung bình của 04 bài tập thực hành nêu trên.


II. Mô-đun C: Bài thực hành cuối khóa

* Thời gian: Từ 13/3/2020 đến ngày 27/3/2020

* Hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Học viên thực hiện viết báo cáo khảo sát chính thức đánh giá ngoài đối với 01 tiêu chí của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (theo mẫu bài làm được đăng tải tại chuyên trang đào tạo).

- Học viên nộp bài tập cho Ban Tổ chức Khóa học theo hướng dẫn tại chuyên trang đào tạo http://daotaokdv.udn.vn trước 18h00 ngày 27/3/2020.

- Điều kiện để đánh giá mức “Đạt” của Mô-đun C: Có điểm bài thực hành cuối khóa đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).


Xem chi tiết tại đây