Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ 7 (Feb 23 2020)


Sáng ngày 22/02/2020, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp lần thứ 7 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Văn Hiến.


Hội đồng KĐCLGD tham dự phiên họp lần thứ VII

Tham dự phiên họp có Bà Hoàng Thị Thu Hà, đại diện Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại diện đoàn đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo Trường Đại học Văn Hiến.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tại Phiên họp, Hội đồng đã thực hiện thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Văn Hiến. Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Văn Hiến đã trình bày báo cáo tóm tắt về Nhà trường và kết quả tự đánh giá. Đại diện đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, tồn tại và đưa ra các khuyến nghị cho từng tiêu chuẩn cụ thể. Sau đó, Hội đồng tiến hành thảo luận kết quả tự đánh giá của cơ sở giáo dục cũng như kết quả đánh giá ngoài, thông qua những kiến nghị của Hội đồng về việc đề nghị cơ sở giáo dục khắc phục những tồn tại, đồng thời tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.


PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN phát biểu
 
Đại diện Trường Đại học Văn Hiến trình bày báo cáo trước Hội đồng KĐCLGD
  

Đại diện Đoàn đánh giá ngoài Trường Đại học Văn Hiến trình bày báo cáo tóm tắt trước Hội đồng KĐCLGD

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, sau khi thảo luận và làm rõ một số nội dung với các cơ sở giáo dục và đại diện đoàn đánh giá ngoài, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Văn Hiến.