Bộ GD và ĐT Cục quản lý chất lượng số 769/QLCL-KĐCLGD về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (May 23 2018)


Bộ GD và ĐT Cục quản lý chất lượng số 769/QLCL-KĐCLGD về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng  CTĐT các trình độ của GDĐH.
 
Chi tiết xem tại file đính kèm