Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Việt Bắc (May 16 2018)


Chiều ngày 13/5/2018, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp thứ IV để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐH Việt Bắc.
 
Tham dự phiên họp có 11 thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại điện đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH Việt Bắc. Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm chủ trì phiên họp.
 
Mở đầu phiên họp, GS.TS Nguyễn Đăng Bình – Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Bắc đã trình bày báo cáo tóm tắt về Nhà trường, trong đó nêu rõ thực trạng một số hoạt động cũng như kế hoạch cải tiến của Nhà trường sau đợt đánh giá ngoài.
 
Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH Việt Bắc, GS.TS Nguyễn Đăng Bình trình bày báo cáo tự đánh giá

Đại diện đoàn đánh giá ngoài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình và tổng hợp kết quả đánh giá ngoài của Trường. Đồng thời, báo cáo cũng nêu rõ những điểm mạnh và tồn tại, cũng như khuyến nghị cho từng tiêu chuẩn đánh giá cụ thể.

 
PGS.TS Lê Văn Anh - Ủy viên Hội đồng, đại diện đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo kết quả đánh giá ngoài

Ở nội dung tiếp theo, Hội đồng đã thảo luận, trao đổi, cũng như yêu cầu đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH Việt Bắc làm rõ những thắc mắc.
 
Hội đồng cũng tiến hành họp riêng để thảo luận kết quả tự đánh giá và tập trung trao đổi những vấn đề còn tồn tại của Nhà trường nhằm đưa ra các khuyến nghị phù hợp giúp Nhà trường khắc phục những tồn tại, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, từ đó giúp nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục.
 
GS.TS Trần Văn Nam - Ủy viên Hội đồng đặt câu hỏi thảo luận
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và công tâm, sau khi thảo luận và làm rõ một số vấn đề mà đại điện Ban Giám hiệu Trường ĐH Việt Bắc đã giải đáp, Hội đồng đã bỏ phiếu kín để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Trường ĐH Việt Bắc.
 
PGS.TS Đoàn Quang Vinh kết luận phiên họp
Các thành viên Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo Trường ĐH Việt Bắc chụp ảnh lưu niệm tại phiên họp