BẾ MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH (Nov 27 2017)


     Sáng ngày 25/11/2017, Trường Đại học Quảng Bình đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tổ chức Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Quảng Bình.
 
     Tham dự Lễ bế mạc, về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) có  PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Trưởng đoàn; TS. Dương Mộng Hà - Thư ký; PGS.TS. Lê Cung - Uỷ viên thường trực; PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Uỷ viên; TS. Lê Thị Giao Chi - Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên - Uỷ viên; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn - Uỷ viên; ThS. Nguyễn Thị Hương Trà - Giám sát.
Về phía Trường Đại học Quảng Bình có PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá; các Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm; các tổ chức đoàn thể cùng đại diện viên chức và sinh viên của Nhà trường.
Tại phiên bế mạc, PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Trưởng đoàn ĐGN đã khái quát lịch trình làm việc của đoàn chuyên gia, bao gồm các buổi nghiên cứu hồ sơ minh chứng, làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng công tác của Nhà trường; phỏng vấn 230 người (thuộc 8 nhóm: Lãnh đạo trường; Nhà sử dụng lao động; Cựu sinh viên; Quản lý chuyên môn; Quản lý hành chính và đoàn thể; Giảng viên; Sinh viên đang học và Nhân viên hỗ trợ); khảo sát, kiểm tra thực địa trong khuôn viên Trường; làm việc với Ban Giám hiệu Nhà trường; làm việc nội bộ Đoàn và tổng hợp chung các kết quả đánh giá. Thay mặt Đoàn ĐGN, Trưởng đoàn - PGS. TS. Đoàn Quang Vinh trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức. Bản báo cáo đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường cần được tiếp tục phát huy và những tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu, khắc phục và cải tiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng.
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN,
Trưởng đoàn đánh giá ngoài trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức.

     Phát biểu trong phiên bế mạc, PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định nhất trí với Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN. Trên cơ sở ghi nhận và tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN, Nhà trường sẽ rà soát lại một cách khoa học tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ đó lập kế hoạch cụ thể và giải pháp cải tiến nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển theo sứ mạng và mục tiêu đã công bố. 

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình,
Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phát biểu tại phiên bế mạc.
 
     Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, kiêm Trưởng Đoàn ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng Nhà trường.
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Trưởng đoàn đánh giá ngoài và  PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức. 
 
Một số hình ảnh làm việc của Đoàn ĐGN: