Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Aug 21 2017)


     Sau 4 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 18/8/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
    Tham dự buổi bế mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN có PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm, Trưởng đoàn đánh giá ngoài cùng các chuyên gia đánh giá ngoài; Về phía Trường Đại học Phạm Văn Đồng có PGS.TS. Phạm Đăng Phước - Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên trong Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị, bộ phận và đại diện giảng viên, cán bộ, nhân viên, người học của Nhà trường.
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

    Tại buổi bế mạc, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN đánh giá cao sự làm việc đầy trách nhiệm, trí tuệ nhằm đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với Nhà trường của Đoàn chuyên gia trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, khảo sát tại trường. Đồng thời, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh cũng cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện và sự đáp ứng các yêu cầu của Đoàn trong việc cung cấp đầy đủ thông tin, minh chứng phục vụ đánh giá của Nhà trường. 
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh thay mặt Đoàn báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Báo cáo của Đoàn đã nêu rõ những điểm mạnh và những vấn đề cần cải tiến chất lượng bám sát yêu cầu trong nội hàm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, đồng thời cũng đưa ra các khuyến nghị đối với Nhà trường để cải tiến chất lượng.
PGS.TS. Phạm Đăng Phước – Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
    Về phía Trường Đại học Phạm Văn Đồng, PGS.TS. Phạm Đăng Phước – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: công tác tự đánh giá và được đánh giá ngoài của Nhà trường trong thời gian qua giúp Nhà trường xác định được chính xác, khách quan thực trạng chất lượng của Nhà trường trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Thay mặt toàn thể cán bộ giảng viên và người học của Nhà trường, PGS.TS. Phạm Đăng Phước cám ơn Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và khẳng định Nhà trường sẽ tiếp thu tất cả những khuyến nghị của Đoàn, sẽ xây dựng kế hoạch cải tiến để ngày càng phát triển và thực hiện tốt sứ mạng, mục tiêu đã tuyên bố.
Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN-Trưởng đoàn
và Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng ký biên bản hoàn thành khảo sát chính thức

     Kết thúc buổi bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, kiêm Trưởng Đoàn đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng Nhà trường.
Một số hình ảnh làm việc của Đoàn ĐGN