Kế hoạch Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017 (Feb 28 2017)


Bộ Giáo dục & Đào tạo số: 118/ KH-BGDĐT về Kế hoạch Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

Chi tiết xem tại file đính kèm