ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÓA ĐÀO TẠO
KIỂM ĐỊNH VIÊN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDĐH & TCCN
Ghi chú: Những mục có dấu (*) là bắt buộc
1. Họ tên: (*)  
2. Giới tính: (*) 3. Nơi sinh: (*)
4. Ngày sinh: (*)
Tháng: Năm:
5. Học vị: (*) 6. Học hàm: (*)
7. Điện thoại di động (*):  
8. Email thường dùng (*):    
9. Địa chỉ liên hệ (*):  
Số nhà, đường, phường (xã), quận (huyện), tỉnh (thành phố)
10. Chức vụ: (*)  
11. Đơn vị công tác: (*)  
12. Thâm niên công tác: (*)  
13. Chứng chỉ ngoại ngữ: (*)  
14. Chứng chỉ tin học: (*)  
Mã kiểm tra (*):
   (Hãy nhập mã như hình phía trên)