Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (Mar 1 2023)


Sáng ngày 27/02/2023, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Tham dự Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN có PGS.TS. Nguyễn Quang Giao, Phó Giám đốc Phụ trách, Chủ tịch Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục.

Về phía Đoàn ĐGN có TS. Nguyễn Tình - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế - Trưởng đoàn; PGS.TS. Lê Văn Anh - Nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế - Thư ký; ThS. Nguyễn Lan Phương - Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN - Thành viên Thường trực; TS. Huỳnh Ngọc Thành - Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN - Giám sát. 

Về phía Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có ThS. Văn Thị Thiên Hà - Phó Hiệu trưởng Thường trực Nhà trường; ThS. Trần Thị Lan Chi - Thư ký Hội đồng trường; GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; PGS.TS. Phước Minh Hiệp - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Sau đại học; Ban chủ nhiệm các Khoa Khoa Kinh Doanh và Luật; Khoa kỹ thuật và Khoa học máy tính; cùng các đơn vị phòng ban trong Nhà trường tham dự.

Phát biểu tại phiên khai mạc của đợt khảo sát sơ bộ, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã nêu rõ tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học đồng thời ghi nhận những cố gắng của Hội đồng tự đánh giá và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường trong công tác chuẩn bị và đề nghị trên cơ sở góp ý của Đoàn khảo sát sơ bộ Nhà trường chuẩn bị tốt các hồ sơ minh chứng, mời đầy đủ các đối tượng cần phỏng vấn, rà soát các địa điểm cần kiểm tra, và các vấn đề hậu cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc Phụ trách 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng phát biểu tại phiên khai mạc

Phát biểu tại Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, TS. Nguyễn Tình - Trưởng đoàn Đoàn ĐGN thông báo và trao đổi với Nhà trường về: Kết quả nghiên cứu Hồ sơ TĐG CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Tình đánh giá cao sự chuẩn bị của Nhà trường, đặc biệt là đối với báo cáo TĐG, các minh chứng (bản cứng và được số hóa) phục vụ ĐGN chất lượng CTĐT thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đồng thời, TS. Nguyễn Tình mong muốn Nhà trường và các đơn vị tích cực phối hợp, hỗ trợ để Đoàn ĐGN hoàn thành tốt chương trình khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Nhà trường. Kết quả khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT là cơ sở giúp cho Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

    

TS. Nguyễn Tình - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài phát biểu 

Phát biểu chào mừng Đoàn ĐGN, thay mặt Lãnh đạo Trường ThS. Văn Thị Thiên Hà - Phó Hiệu trưởng Thường trực Nhà trường cảm ơn Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN và Đoàn ĐGN đã tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Nhà trường. Kết quả khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT giúp Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. ThS. Văn Thị Thiên Hà khẳng định kết quả KĐCL CTĐT sẽ khẳng định chất lượng đào tạo của trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Nhà trường.

ThS. Văn Thị Thiên Hà – Phó Hiệu trưởng Thường trực Nhà trường phát biểu 

Đoàn ĐGN đã triển khai đầy đủ các nội dung theo đúng Kế hoạch khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Đoàn ĐGN đã kiểm tra minh chứng của CTĐT; tiến hành khảo sát một số địa điểm (phòng làm việc, phòng phỏng vấn, phòng học, thư viện, phòng máy tính, phòng thực hành) cần tổ chức quan sát tại Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Nhà trường. 

Kết thúc Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đoàn ĐGN nêu rõ những nhận xét, góp ý đối với kết quả TĐG CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Nhà trường và những nội dung công việc Nhà trường cần triển khai để tổ chức tốt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Hội đồng TĐG CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tiếp thu các nhận xét, góp ý và cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn ĐGN. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất và ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Lãnh đạo Nhà trường và Trưởng đoàn Đoàn ĐGN ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ 

Dự kiến từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023, Đoàn ĐGN của Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN sẽ tiến hành Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.