Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Khánh Hòa (Feb 19 2023)


Ngày 18/02/2023, Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) tổ chức Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Sư phạm toán học, ngành  Quản trị dịch vụ du lịch.

Tham dự Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành  Quản trị dịch vụ du lịch. Trường Đại học Khánh Hòa, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN có PGS.TS. Nguyễn Quang Giao, Phó Giám đốc Phụ trách.

Về phía Đoàn ĐGN có TS. Trần Quang Hải - Trưởng đoàn; ThS. Nguyễn Lan Phương - Thư ký; TS. Lê Thị Minh Xuân - Thành viên; TS. Huỳnh Ngọc Thành - Giám sát.

Về phía Trường Đại học Khánh Hòa có TS. Phan Phiến - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Viết Thiện - Phó hiệu trưởng; lãnh đạo các đơn vị, Hội đồng tự đánh giá 02 CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Toàn cảnh phiên Khai mạc Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài CTĐT tại 

Trường Đại học Khánh Hòa 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Nhà trường đã tin tưởng, lựa chọn Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN làm đối tác kiểm định chất lượng các CTĐT của Nhà trường. PGS.TS. Nguyễn Quang Giao đã nêu rõ tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học đồng thời ghi nhận những cố gắng của Hội đồng tự đánh giá và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường trong công tác chuẩn bị và đề nghị trên cơ sở góp ý của Đoàn khảo sát sơ bộ Nhà trường chuẩn bị tốt các hồ sơ minh chứng, mời đầy đủ các đối tượng cần phỏng vấn, rà soát các địa điểm cần kiểm tra, và các vấn đề hậu cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc Phụ trách 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng phát biểu tại phiên khai mạc

Phát biểu tại Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Khánh Hòa, TS. Trần Quang Hải - Trưởng đoàn Đoàn ĐGN thông báo và trao đổi với Nhà trường về: Kết quả nghiên cứu Hồ sơ TĐG CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Bên cạnh đó, TS. Trần Quang Hải đánh giá cao sự chuẩn bị của Nhà trường, đặc biệt là đối với báo cáo TĐG, các minh chứng (bản cứng và được số hóa) phục vụ ĐGN chất lượng CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Khánh Hòa. Đồng thời, TS. Trần Quang Hải mong muốn Nhà trường và các đơn vị tích cực phối hợp, hỗ trợ để Đoàn ĐGN hoàn thành tốt chương trình khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Nhà trường. Kết quả khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT là cơ sở giúp cho Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

TS. Trần Quang Hải - Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại phiên khai mạc

Phát biểu chào mừng Đoàn ĐGN, thay mặt Lãnh đạo Trường, TS. Phan Phiến - Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN và Đoàn ĐGN đã tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT của Trường. Kết quả khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT giúp Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. TS. Phan Phiến khẳng định kết quả KĐCL CTĐT sẽ khẳng định chất lượng đào tạo của ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Nhà trường trên cả nước.

TS. Phan Phiến - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu 

Đoàn ĐGN đã triển khai đầy đủ các nội dung theo đúng Kế hoạch khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Đoàn ĐGN đã kiểm tra minh chứng của CTĐT; tiến hành khảo sát một số địa điểm (phòng làm việc, phòng phỏng vấn, phòng học, thư viện, phòng máy tính, ký túc xá, nhà tập thể thao) cần tổ chức quan sát tại Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Kết thúc Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Khánh Hòa, Đoàn ĐGN nêu rõ những nhận xét, góp ý đối với kết quả TĐG CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và những nội dung công việc Nhà trường cần triển khai để tổ chức tốt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Hội đồng TĐG CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tiếp thu các nhận xét, góp ý và cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn ĐGN. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất và ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa và Trưởng đoàn Đoàn ĐGN 

ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ 

Dự kiến từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 3 năm 2023, Đoàn ĐGN thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN sẽ tiến hành Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Sư phạm toán học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Khánh Hòa.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN