Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Phiên họp lần thứ 15 (Dec 25 2022)


Ngày 24/12/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) đã tổ chức Phiên họp lần thứ 15 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT). 

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại diện đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) và đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục có CTĐT được đánh giá. 

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng dự Phiên họp lần thứ 15

Phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ 15, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng thông báo trước Hội đồng những nội dung, yêu cầu theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ 15

Tại Phiên họp, Hội đồng đã thực hiện thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành Kiến trúc, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Đông phương học, ngành Tâm lý học của Trường Đại học Văn Hiến; CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, chuyên ngành Vật lý chất rắn của Trường Đại học Quy Nhơn.

Đại diện Hội đồng TĐG Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Trường Đại học Văn Hiến; Trường Đại học Quy Nhơn lần lượt trình bày báo cáo kết quả TĐG các CTĐT, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, những điểm tồn tại và kế hoạch cải tiến đối với từng tiêu chuẩn cụ thể theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

 

Đại diện các CSGD trình bày báo cáo TĐG các CTĐT trước Hội đồng KĐCLGD - ĐHĐN

Tiếp đến, đại diện Đoàn ĐGN trình bày báo cáo kết quả ĐGN, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, những điểm tồn tại và các kiến nghị đối với từng tiêu chuẩn cụ thể. Hội đồng đã nêu các câu hỏi đối với Nhà trường và đại diện đoàn ĐGN để làm rõ thông tin về kết quả TĐG cũng như kết quả ĐGN.

PGS.TS. Lê Văn Anh báo cáo kết quả ĐGN 03 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; 03 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Văn Hiến

GS.TS. Trần Văn Nam báo cáo kết quả ĐGN 02 CTĐT trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Quy Nhơn

Căn cứ kết quả TĐG và kết quả ĐGN CTĐT trình độ đại học ngành Kiến trúc, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Đông phương học, ngành Tâm lý học của Trường Đại học Văn Hiến; CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, chuyên ngành Vật lý chất rắn của Trường Đại học Quy Nhơn, các thành viên Hội đồng đã đặt câu hỏi và đại diện lãnh đạo Nhà trường cũng như các Khoa có CTĐT được đánh giá đã trả lời và làm rõ những vấn đề được nêu. 

 

Các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi thảo luận

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, Hội đồng đã thảo luận về kết quả TĐG; kết quả ĐGN; dự thảo nghị quyết của Hội đồng, đồng thời đã tiến hành bỏ phiếu kín, thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Kiến trúc, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Đông phương học, ngành Tâm lý học của Trường Đại học Văn Hiến; CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, chuyên ngành Vật lý chất rắn của Trường Đại học Quy Nhơn.

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Văn Hiến

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Trường Đại học Quy Nhơn