Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Dec 20 2022)


Trong thời gian từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2022, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tổ chức Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học.

Tham gia Đoàn ĐGN có PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn; TS. Trần Quang Hải - Thư ký; ThS. Nguyễn Lan Phương - Thành viên Thường trực; TS. Lê Thị Minh Xuân - Thành viên; TS. Nguyễn Việt Anh - Thành viên; ThS. Thẩm Thị Thu Mỹ - Thành viên; PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng - Thành viên; PGS.TS. Võ Văn Minh - Thành viên; TS. Đỗ Thế Hưng - Thành viên; TS. Đoàn Thị Quỳnh Anh - Thành viên; TS. Nguyễn Tình - Thành viên; TS. Huỳnh Ngọc Thành - Giám sát; ThS. Nguyễn Thị Hương Trà - Giám sát.

Về phía Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng; TS. Lê Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Nguyễn Quốc Khang - Phó Hiệu trưởng; Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận, các tổ chức đoàn thể, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự khảo sát chính thức phục vụ ĐGN chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học có đoàn Quan sát viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại phiên khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Nhà trường đã tin tưởng, lựa chọn Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN là đơn vị tổ chức kiểm định chất lượng CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học. PGS.TS. Nguyễn Quang Giao cũng đã nêu rõ tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học đồng thời ghi nhận những cố gắng của Hội đồng tự đánh giá và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường trong công tác chuẩn bị và đề nghị trên cơ sở góp ý của Đoàn khảo sát sơ bộ, Nhà trường đã chuẩn bị tốt các hồ sơ minh chứng, mời đầy đủ các đối tượng cần phỏng vấn, rà soát các địa điểm cần kiểm tra, và các vấn đề hậu cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. 

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng phát biểu tại phiên Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 05 CTĐT

PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn Đoàn ĐGN đánh giá cao sự chuẩn bị của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trong việc chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học. Bên cạnh đó, PGS.TS. Lê Văn Anh đánh giá cao sự chuẩn bị của Nhà trường từ kết quả Khảo sát sơ bộ ngày 02/12/2022. PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn Đoàn ĐGN cam kết triển khai ĐGN  CTĐT Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đúng theo quy trình, quy định của Bộ GD&ĐT, công bằng, trung thực, khách quan. Theo kế hoạch, chương trình Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN thực hiện từ ngày 15/12/2022 đến ngày 18/12/2022. 

PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài phát biểu tại phiên khai mạc

Cũng tại phiên khai mạc, thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Nhà trường đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn ĐGN thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN đến khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 05 CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học. GS.TS. Nguyễn Minh Hà nhấn mạnh kết quả KĐCL CTĐT sẽ khẳng định chất lượng ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học của Nhà trường và điều này sẽ góp phần nâng cao vị thế, uy tín học hiệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực và trên toàn quốc. Đồng thời yêu cầu các khoa, phòng, trung tâm và đơn vị liên quan phối hợp thật tốt với Đoàn ĐGN để hoàn thành tốt đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT.

GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc

Đoàn ĐGN cùng Ban Giám hiệu Nhà trường chụp ảnh lưu niệm

Sau đó, Đoàn ĐGN đã có phiên làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng tự đánh giá 05 CTĐT để làm rõ hơn các nội dung trong báo cáo tự đánh giá của CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học. Đồng thời, Đoàn ĐGN đã tiến hành nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, tài liệu; tham quan, phỏng vấn và thảo luận tại các phòng, khoa; tham quan, khảo sát thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành...; quan sát các hoạt động dạy học; phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên, người học, người học đã tốt nghiệp, nhà sử dụng lao động.

 

 

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều ngày 18/12/2022, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học. 

Tại phiên bế mạc, Đoàn ĐGN đã trình bày sơ bộ kết quả khảo sát chính thức CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học qua quá trình nghiên cứu hồ sơ minh chứng, tài liệu; tham quan, phỏng vấn và thảo luận tại các phòng, khoa; tham quan, khảo sát thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành...; quan sát các hoạt động dạy học; phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng. Đồng thời, Đoàn ĐGN cũng đã chỉ rõ những điểm mạnh, điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chất lượng bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng CTĐT của Nhà trường, qua đó Đoàn ĐGN đưa ra các kiến nghị nhằm cải tiến chất lượng đối với CTĐT làm cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế của các khoa và học hiệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại phiên bế mạc, PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn Đoàn ĐGN đánh giá cao sự chuẩn bị của Nhà trường trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Đồng thời chân thành cảm ơn Nhà trường trong việc đón tiếp đoàn, chuẩn bị hồ sơ minh chứng, hỗ trợ về thông tin, hậu cần giúp Đoàn ĐGN hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đoàn ĐGN trình bày sơ bộ kết quả đánh giá  CTĐT ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học

Cũng tại phiên bế mạc, GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Nhà trường đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Đoàn ĐGN, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp, công tâm và trách nhiệm giúp Nhà trường hoàn thành đánh giá CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học. Trên cơ sở đó, Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch cải tiến nhằm kịp thời khắc phục những điểm tồn tại, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo quyền lợi của người học, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà tuyển dụng. 

GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại phiên Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 05 CTĐT

Kết thúc khảo sát chính thức, Đoàn Đánh giá ngoài và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã ký biên bản hoàn thành khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công tác Xã hội, ngành Luật, ngành Đông Nam Á học.

PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn ĐGN và GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ký kết biên bản hoàn thành Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 05 CTĐT