Hội thảo “Đổi mới phát triển chương trình đào tạo trong kỷ nguyên số” (Jul 5 2022)


Ngày 29/6/2022, tại Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (KTTPHCM), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) phối hợp với Trường Đại học KTTPHCM tổ chức Hội thảo “Đổi mới phát triển chương trình đào tạo trong kỷ nguyên số”. 

Tham dự Hội thảo, về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, có sự tham dự của GS.TSKH. Bùi Văn Ga - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN đồng thời là Báo cáo viên chính của Hội thảo; ThS. Huỳnh Ngọc Thành - Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ. Về phía Trường Đại học KTTPHCM có sự tham dự của PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương - Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo các Phòng ban chức năng, Khoa, Viện và đại diện đội ngũ giảng viên Nhà trường.

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương phát biểu khai mạc và gửi lời cám ơn đến Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN đã phối hợp tổ chức Hội thảo và cá nhân GS.TSKH. Bùi Văn Ga là Báo cáo viên của Hội thảo.

PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương - Hiệu trưởng Trường Đại học KTTPHCM phát biểu khai mạc 

Tiếp theo chương trình, GS.TSKH. Bùi Văn Ga báo cáo chuyên đề “Đổi mới phát triển chương trình đào tạo trong kỷ nguyên số” với nội dung chính đề cập đến các nội dung đào tạo ở bậc đại học với sự thay đổi phù hợp của thời kỳ hội nhập; nội dung về cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ phần mềm hiện nay và trong tương lai với nhiều sự thay đổi của các ngành nghề với sự ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ rô-bốt; sự canh tranh trong thị trường lao động giữa con người và rô-bốt.

Báo cáo chuyên đề của GS.TSKH. Bùi Văn Ga đặt ra yêu cầu về việc đổi mới phát triển chương trình đào tạo ở các trường đại học trong bối cảnh kỷ nguyên số với những định hướng phù hợp và có tính lâu dài, trong đó chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên cũng như áp dụng phương pháp đào tạo theo dự án (Project Based Learning) thay cho phương pháp đào tạo truyền thống. 

GS.TSKH. Bùi Văn Ga báo cáo chuyên đề “Đổi mới phát triển chương trình đào tạo trong kỷ nguyên số”

 

Phần trao đổi thảo luận giữa GS.TSKH. Bùi Văn Ga và Nhà trường

Các đại biểu tham dự Hội thảo đặt ra nhiều câu hỏi thảo luận với GS.TSKH. Bùi Văn Ga  những nội dung cụ thể về cách tiếp cận trong đổi mới phát triển chương trình đào tạo để phù hợp với những thay đổi trong kỷ nguyên số; những vấn đề cần lưu ý và kỹ thuật áp dụng phương pháp đào tạo theo dự án (Project Based Learning); việc xác định và bố trí nội dung các môn học phù hợp với quy định về đào tạo ở bậc đại học;...

Hội thảo “Đổi mới phát triển chương trình đào tạo trong kỷ nguyên số” tại Trường Đại học KTTPHCM đã diễn ra thành công tốt đẹp, có ý nghĩa quan trọng góp phần thiết thực vào quá trình đổi mới phát triển chương trình đào tạo nói chung và trong bối cảnh kỷ nguyên số nói riêng. 

GS.TSKH. Bùi Văn Ga chụp hình với đại biểu tham dự Hội thảo