Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Phiên họp thứ 14 (Jun 28 2022)


Trong 02 ngày 25-26/6/2022, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD),Trung tâm KĐCLGD - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Phiên họp thứ 14 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục (CSGD) Trường Đại học Kiên Giang và thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; 04 CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn, ngành Sư phạm Địa lý, ngành Công nghệ Thực phẩm, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Vinh; 03 CTĐT ngành Công nghệ Sinh học, ngành Giáo dục Tiểu học, ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Tây Nguyên; 05 CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng, ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, ngành Thiết kế Đồ họa, ngành Thiết kế Nội thất, ngành Thiết kế Công nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự phiên họp gồm có PGS.TS. Nguyễn Quang Giao, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD; các thành viên của Hội đồng KĐCLGD; đại diện Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN); đại diện Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) CSGD Trường Đại học Kiên Giang và đại diện Hội đồng TĐG CTĐT của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Tây Nguyên; Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Thành viên Hội đồng KĐCLGD tại Phiên họp thứ 14

Mở đầu phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 14 và chủ trì phiên họp để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD, CTĐT theo chương trình đã xác định.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD phát biểu khai mạc Phiên họp

Tại Phiên họp, Hội đồng đã thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục CSGD Trường Đại học Kiên Giang và thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; 04 CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn, ngành Sư phạm Địa lý, ngành Công nghệ Thực phẩm, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Vinh; 03 CTĐT ngành Công nghệ Sinh học, ngành Giáo dục Tiểu học, ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Tây Nguyên; 05 CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng, ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, ngành Thiết kế Đồ họa, ngành Thiết kế Nội thất, ngành Thiết kế Công nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Hội đồng TĐG của các trường Đại học lần lượt trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả TĐG, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, những điểm tồn tại và kế hoạch cải tiến đối với từng tiêu chuẩn cụ thể.

Báo cáo tóm tắt kết quả TĐG CSGD

 
 
Báo cáo tóm tắt kết quả TĐG CTĐT

Tiếp đến, đại diện Đoàn ĐGN trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả ĐGN, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, những điểm tồn tại và các kiến nghị đối với từng tiêu chuẩn cụ thể. Hội đồng đã nêu các câu hỏi đối với Nhà trường và đại diện ĐGN để làm rõ thông tin về kết quả TĐG cũng như kết quả ĐGN.

TS. Trần Quang Hải báo cáo tóm tắt kết quả ĐGN chất lượng giáo dục CSGD Trường Đại học Kiên Giang và báo cáo tóm tắt kết quả ĐGN chất lượng CTĐT Trường Đại học Tây Nguyên; Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

GS.TS. Trần Văn Nam báo cáo tóm tắt kết quả ĐGN chất lượng CTĐT của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế; Trường Đại học Vinh

Căn cứ kết quả TĐG và kết quả ĐGN chất lượng giáo dục CSGD Trường Đại học Kiên Giang; chất lượng 02 CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; chất lượng 04 CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn, ngành Sư phạm Địa lý, ngành Công nghệ Thực phẩm, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Vinh; chất lượng 03 CTĐT ngành Công nghệ Sinh học, ngành Giáo dục Tiểu học,  ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Tây Nguyên; chất lượng 05 CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng, ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, ngành Thiết kế Đồ họa, ngành Thiết kế Nội thất, ngành Thiết kế Công nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh cũng như những nội dung trao đổi, trả lời của Nhà trường và đại diện Đoàn ĐGN, Hội đồng đã thảo luận về kết quả TĐG; kết quả ĐGN; dự thảo nghị quyết của Hội đồng. 

Tiếp theo đó, các thành viên Hội đồng thông qua các kiến nghị về việc khắc phục những tồn tại và tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục đối với Trường Đại học Kiên Giang; đối với 02 CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; 04 CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn, ngành Sư phạm Địa lý, ngành Công nghệ Thực phẩm, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Vinh; 03 CTĐT ngành Công nghệ Sinh học; ngành Giáo dục Tiểu học, ngành Quản trị Kinh doanh, của Trường Đại học Tây Nguyên; 05 CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng, ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, ngành Thiết kế Đồ họa, ngành Thiết kế Nội thất, ngành Thiết kế Công nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, khách quan và công tâm, sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục CSGD Trường Đại học Kiên Giang; chất lượng 02 CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; chất lượng 04 CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn, ngành Sư phạm Địa lý, ngành Công nghệ Thực phẩm, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Vinh; chất lượng 03 CTĐT ngành Công nghệ Sinh học, ngành Giáo dục Tiểu học, ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Tây Nguyên; chất lượng 05 CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng, ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, ngành Thiết kế Đồ họa, ngành Thiết kế Nội thất, ngành Thiết kế Công nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.


Hội đồng chụp hình lưu niệm với Trường Đại học Kiên Giang


Hội đồng chụp hình lưu niệm với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế


Hội đồng chụp hình lưu niệm với Trường Đại học Vinh


Hội đồng chụp hình lưu niệm với Trường Đại học Tây Nguyên


Hội đồng chụp hình lưu niệm với Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh