Lễ Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế, Hệ thống Thông tin quản lý, Xã hội học, Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Apr 4 2022)


Sáng ngày 28/3/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế, ngành Hệ thống Thông tin quản lý, ngành Xã hội học, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
 
Tham dự chương trình có PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng; ThS. Huỳnh Ngọc Thành - Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ. Về phía Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có ThS. Đỗ Sa Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng; TS. Lê Nguyễn Quốc Khang - Phó Hiệu trưởng cùng Lãnh đạo các đơn vị.


 
 
Trong các ngày từ 25/4 đến ngày 29/4/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế, ngành Hệ thống Thông tin quản lý, ngành Xã hội học, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ngày 04/12/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục phiên thứ XIII. Tại phiên họp, Hội đồng thông qua kết quả đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với 45/50 tiêu chí của mỗi ngành đạt yêu cầu chiếm 90%. Thành viên Hội đồng tham dự tán thành 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 
ThS. Huỳnh Ngọc Thành - Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN công bố các quyết định
 
 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho 04 chương trình đào tạo
 
Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế, ngành Hệ thống Thông tin quản lý, ngành Xã hội học, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và khẳng định việc 04 chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là xứng đáng.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN phát biểu
 
Phát biểu đáp từ, GS.TS. Nguyễn Minh Hà  - Hiệu trưởng Nhà trường chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã hỗ trợ, giúp đỡ Nhà trường hoàn thành công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. GS.TS. Nguyễn Minh Hà nhấn mạnh, Nhà trường rất coi trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế, ngành Hệ thống Thông tin quản lý, ngành Xã hội học, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Việc xây dựng kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài, triển khai thực hiện đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng cho quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội của Nhà trường.

GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

GS.TS. Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN
 
Đại diện lãnh đạo 4 Khoa có chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS. TS Dư Ngọc Bích - Trưởng Khoa Luật đã đại diện, gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHĐN và các đơn vị đã tạo điều kiện để hoạt động kiểm định diễn ra hiệu quả nhất, đồng thời sẽ có những cải tiến và khắc phục các hạn chế nhằm nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo hơn nữa”.

PGS.TS. Dư Ngọc Bích phát biểu
 
Kết quả kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo một lần nữa khẳng định thương hiệu và uy tín về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, giúp Nhà trường nói chung và 04 ngành nói riêng tiếp tục phát huy các điểm mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo.