Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ 13 (Dec 10 2021)


Ngày 04/12/2021, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD),Trung tâm KĐCLGD - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Phiên họp thứ 13 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Luật Kinh tế; ngành Hệ thống thông tin quản lý; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; ngành Xã hội học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên họp thứ 13 của Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN được tổ chức theo hình thức trực tiếp đối với các thành viên của Hội đồng đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng và phối hợp hình thức trực tuyến đối với các thành viên của Hội đồng cư trú ngoài thành phố Đà Nẵng, đồng thời tại điểm cầu của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự phiên họp có ThS. Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng phòng Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục - Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ThS. Lê Minh Hiệp, Chuyên viên Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục- Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Nguyễn Quang Giao, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD; các thành viên của Hội đồng KĐCLGD; đại diện Đoàn đánh giá ngoài và đại diện Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Luật Kinh tế; ngành Hệ thống thông tin quản lý; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; ngành Xã hội học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.


Thành viên Hội đồng KĐCLGD tại Phiên họp


Toàn cảnh phiên họp thứ 13 của Hội đồng KĐCLGD

Mở đầu phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD phát biểu khai mạc phiên họp thứ 13.


PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD phát biểu khai mạc Phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, ThS. Nguyễn Thái Sơn - Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN trong quá trình tổ chức đánh giá ngoài CTĐT trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng thời nêu rõ những lưu ý đối với Hội đồng KĐCLGD trong việc tổ chức họp Hội đồng theo hình thức trực tiếp phối hợp trực tuyến.


ThS. Nguyễn Thái Sơn - Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Phiên họp

Tiếp theo chương trình, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp thứ 13 của Hội đồng KĐCLGD. Tại Phiên họp, Hội đồng đã thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT ngành Luật Kinh tế; ngành Hệ thống thông tin quản lý; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; ngành Xã hội học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Nhà trường và Hội đồng tự đánh giá các CTĐT đã trình bày báo cáo tóm tắt về Nhà trường và kết quả tự đánh giá CTĐT ngành Luật Kinh tế; ngành Hệ thống thông tin quản lý; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; ngành Xã hội học.


Đại diện Nhà trường trình bày tóm tắt kết quả tự đánh giá CTĐT

Đại diện Đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài CTĐT ngành Luật Kinh tế; ngành Hệ thống thông tin quản lý; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; ngành Xã hội học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, tồn tại và các kiến nghị đối với từng tiêu chuẩn cụ thể. Hội đồng đã nêu các câu hỏi đối với Nhà trường và đại diện Đoàn đánh giá ngoài để làm rõ thông tin về kết quả tự đánh giá cũng như kết quả đánh giá ngoài CTĐT ngành Luật Kinh tế; ngành Hệ thống thông tin quản lý; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; ngành Xã hội học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.  

Phần trao đổi, thảo luận của Hội đồng KĐCLGD tại Phiên họp

Căn cứ kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài CTĐT ngành Luật Kinh tế; ngành Hệ thống thông tin quản lý; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; ngành Xã hội học của Trường cũng như những nội dung trao đổi, trả lời của Nhà trường và đại diện Đoàn đánh giá ngoài, Hội đồng đã thảo luận về kết quả tự đánh giá; kết quả đánh giá ngoài; dự thảo nghị quyết của Hội đồng về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT ngành Luật Kinh tế; ngành Hệ thống thông tin quản lý; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; ngành Xã hội học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.Tiếp theo đó, các thành viên Hội đồng thông qua các kiến nghị về việc khắc phục những tồn tại và tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục đối với CTĐT ngành Luật Kinh tế; ngành Hệ thống thông tin quản lý; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; ngành Xã hội học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, khách quan và công tâm, sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo CTĐT ngành Luật Kinh tế; ngành Hệ thống thông tin quản lý; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; ngành Xã hội học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.