Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức triển khai “THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO” (Oct 25 2021)


Trong 02 ngày 12 và 21/10/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (sau đây viết tắt là KĐCLGD - ĐHĐN)đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến nhằm triển khai thống nhất các nội dung với các cơ sở giáo dục (CSGD) sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo (CTĐT).

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN. Về phía các CSGD có Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên, bộ phận chuyên trách về BĐCL.

CSGD được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo gồm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Trường Đại học Văn Hiến; Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn; Trường Đại học Quảng Nam; Trường Đại học Tây Nguyên; Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ; Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.
Số lượng CTĐT của 7 CSGD được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng gồm: Trường Đại học Trường Đại học Văn Hiến; Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn; Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ; Trường Đại học Quy Nhơn; Trường Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; Trường Đại học Phạm Văn Đồng.


PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN
phát biểu khai mạc

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu khai mạc.


Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên, bộ phận chuyên trách về BĐCL tham dự phiên CSGD.

Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên, bộ phận chuyên trách về BĐCL tham dự phiên CTĐT.

Trong 2 buổi làm việc,PGS.TS. Nguyễn Quang Giao đã triển khai các nội dung theo yêu cầu của Luật số 34/2018/QH14, ngày 19 tháng 11 năm 2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học về trách nhiệm của CSGD ĐHtrong việc bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH; Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của CSGD đại học; Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học; Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Các đại biểu tham dự thảo luận

Đại diện các CSGDđặtcâu hỏi thảo luận liên quan về: Kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp cho từng giai đoạn; Kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm của Nhà trường; Vấn đề số hóa minh chứng; Thảo luận những vấn đề cần lưu ý khi viết báo cáo giữa chu kỳ  v.v.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao đã giải đáp cụ thể những nội dung của đại diện các CSGD, đồng thời cũng hướng dẫn cách viết báo cáo giữa chu kỳ, cung cấp minh chứng, giới thiệu và chia sẻ biểu mẫu viết báo cáo giữa chu kỳ. Kết thúc buổi làm việc,PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN phát biểu bế mạc và gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo các CSGD đã tin tưởng lựa chọn Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐNlà đối tác trong thời gian qua.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng