Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo Trường Đại học Quy Nhơn (Dec 11 2020)


Sáng ngày 10/12/2020, Trường Đại học Quy Nhơn đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) tổ chức chương trình Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, Giáo dục thể chất, Công tác xã hội, Kế toán, Quản lý nhà nước của Trường Đại học Quy Nhơn.

Tham dự buổi khai mạc có GS.TS. Trần Văn Nam, Nguyên Giám đốc - ĐH Đà Nẵng - Trưởng đoàn ĐGN; các thành viên trong đoàn, các quan sát viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước; Về phía Trường Đại học Quy Nhơn có PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng; PGS. TS. Nguyễn Quang Ngoạn - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền - Phó Hiệu trưởng; thành viên các Hội đồng Tự đánh giá, đại diện các hội, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, giảng viên, viên chức và sinh viên.


ThS. Nguyễn Thị Hương Trà công bố quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài

Tại phiên khai mạc, ThS. Nguyễn Thị Hương Trà, Đại diện Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN đã công bố Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài các chương trình đào tạo. GS.TS. Trần Văn Nam - Trưởng đoàn ĐGN đánh giá cao sự tích cực chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Quy Nhơn trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Trường Đại học Quy Nhơn trong thời gian Đoàn thực hiện khảo sát chính thức tại trường. Trưởng đoàn ĐGN cũng đề nghị các thành viên Đoàn thực hiện các hoạt động đánh giá một cách khách quan, trung thực, công bằng và đề xuất được các khuyến nghị phù hợp, khả thi để Trường Đại học Quy Nhơn thực hiện.


GS.TS. Trần Văn Nam, Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ nhấn mạnh kiểm định chất lượng là chủ trương, xu hướng, nội dung quan trọng hàng đầu mà Nhà trường quan tâm. Trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người lao động trong Nhà trường đã đồng lòng, đoàn kết nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tiên quyết này. Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng trong công tác kiểm định. Đồng thời, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ cũng đề nghị toàn thể giảng viên, viên chức tích cực cung cấp thông tin, minh chứng, hợp tác phỏng vấn để Đoàn ĐGN hoàn thành tốt nhiệm vụ.


PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ phát biểu tại buổi khai mạc

Tại buổi khai mạc, lãnh đạo các Khoa: Ngoại ngữ, Kinh tế và Kế toán, Lý luận chính trị-Luật và Quản lý nhà nước, Giáo dục thể chất và Quốc phòng, Khoa học xã hội và Nhân văn đã có phần giới thiệu tổng quan, các kế hoạch hành động nhằm khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng giáo dục các CTĐT.

Trong các ngày khảo sát chính thức, Đoàn ĐGN sẽ nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, thảo luận, phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan, khảo sát cơ sở vật chất của Trường để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá, đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Quy Nhơn diễn ra từ ngày 10/12/2020 và sẽ kết thúc vào ngày 13/12/2020.


Đoàn đánh giá ngoài, các quan sát viên và Trường Đại học Quy Nhơn chụp ảnh lưu niệm