Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (Dec 3 2020)


Sáng ngày 29/11/2020, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức phiên bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Trường ĐH Xây dựng Miền Trung theo bộ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Toàn cảnh phiên bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài

Đoàn đánh giá ngoài thành lập bởi Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng gồm có 8 thành viên:
- PGS.TS. Lê Văn Anh – Nguyên Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Đoàn;
- ThS. Nguyễn Thị Nga – Phó Trưởng phòng KT&ĐBCL – Trường ĐH Phạm Văn Đồng – Thư ký;
- TS. Nguyễn Tình – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế - Ủy viên;
- ThS. Thẩm Thị Thu Mỹ - Ban Đào tạo, Đại học QG Hà Nội – Ủy viên;
- TS. Hồ Thiện Thông Minh – Phó trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn – Ủy viên;
- ThS. Nguyễn thị Kim Thoa – Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Trường ĐH Quảng Nam - Ủy viên;
- ThS. Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng ĐBCL&KT – Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ - Ủy viên;
- ThS. Huỳnh Ngọc Thành – Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng – Giám sát;

Đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 24 - 29/11/2020. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và minh bạch trong nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan như nhóm lãnh đạo, nhóm cán bộ quản lý, nhóm sinh viên, nhóm cựu sinh viên, nhóm hỗ trợ, nhóm giảng viên…, kiểm tra đánh giá thực tế phòng làm việc, thư viện, phòng học lý thuyết, phòng giảng dạy thực hành, để xác thực các thông tin theo báo cáo tự đánh giá của nhà trường,…

Thay mặt Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn, báo cáo kết quả đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục tại MUCE. Báo cáo đã khái quát quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn, đánh giá, làm nổi bật những điểm mạnh đồng thời đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường có những kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo trong thời gian tới.
 

PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn ĐGN trình bày báo cáo sơ bộ kết quả đợt khảo sát chính thức

Thay mặt cho tập thể công chức, viên chức và người học của Trường ĐH Xây dựng Miền Trung, Hiệu trưởng nghiêm túc ghi nhận những ý kiến của Đoàn đánh giá đồng thời cam kết sẽ khắc phục những điểm yếu bằng tất cả ý chí và nội lực của Nhà trường. 
 

PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu cảm ơn đoàn ĐGN

Kết thúc phiên bế mạc, PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương - Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn ĐGN đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung.


Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN Ban lãnh đạo Nhà trường tặng hoa Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.Kiểm định chất lượng giáo dục không chỉ giúp các trường đại học có cơ hội xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống, từ đó có sự điều chỉnh các hoạt động theo một chuẩn mực nhất định mà còn góp phần định hướng, xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động của Nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục, giúp Nhà trường có kế hoạch hành động cụ thể nhằm cải tiến, thực hiện tốt lộ trình công tác kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn tiếp theo. Đây là yêu cầu khách quan trước xu thế hội nhập quốc tế và là yếu tố mang tính quyết định đối với các cơ sở giáo dục.
 

Đoàn ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Nhà trường

Một số hình ảnh đoàn chuyên gia ĐGN khảo sát thực địa, phỏng vấn:

Nghiên cứu hồ sơ minh chứng, Phỏng vấn Ban lãnh đạo MUCE, Quan sát hoạt động dạy học

Khảo sát thực địa tại Phân hiệu MUCE – Đà Nẵng

Thư viện

Làm việc các Khoa, Phòng

Phòng thực hành, khu thể thao, cơ sở vật chất

Phỏng vấn nhóm quản lý chuyên môn

Phỏng vấn doanh nghiệp, người học, cựu người học,…

Phỏng vấn nhóm cán bộ quản lý hành chính, đoàn thể

Tin bài, ảnh: Hồng Thư