Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Nov 4 2020)


Ngày 03/11/2020, Đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí của Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.Tham dự đợt khảo sát có TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài; Ths. Trần Công Trung - Thư ký đoàn; TS. Trần Quang Hải - Ủy viên thường trực; GS.TS. Trần Văn Nam  - Ủy viên; PGS.TS Nguyễn Chánh Tú - Ủy viên; TS. Cấn Thị Thanh Hương - Ủy viên; ThS. Huỳnh Ngọc Thành - Giám sát.

Về phía Trường Đại học Phạm Văn Đồng có TS. Trần Đình Thám - Phó Hiệu trưởng phụ trách - Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá 02 chương trình đào tạo; TS. Trần Thị Mai Đào - Phó Hiệu trưởng; Ông Lê Quang Thích - Thành viên Hội đồng trường, TS. Nguyễn Đăng Vũ - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí trong Hội đồng Tự đánh giá 02 chương trình đào tạo và toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí đến tham dự.


 
Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài kéo dài từ ngày 03/11/2020 đến ngày 06/11/2020. Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tài liệu minh chứng và phỏng vấn, thảo luận với 8 nhóm đối tượng:(Lãnh đạo trường, cán bộ quản lý hành chính đoàn thể, cán bộ quản lý chuyên môn, GV, nhân viên hỗtrợ, SV đang học, Cựu SV, Nhà tuyển dụng); Quan sát thực địa cơ sở vật chất của Nhà trường, của Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Kỹ thuật Công nghệ, thăm quan, dự giờ từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí.
           
Sau 04 ngày làm việc, phiên bế mạc đợt khảo sát chính thức được tổ chức vào 14 giờ 00 ngày 06/11/2020. Tại phiên bế mạc, thay mặt cho Đoàn đánh giá ngoài, TS. Dương Mộng Hà, Trưởng đoàn đánh giá ngoài đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Thông tin và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí. Báo cáo sơ bộ của Đoàn đã nêu rõ những điểm mạnh của chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ,... đồng thời, cũng đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Kỹ thuật Công nghệ phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng để phục vụ tốt hơn người học trong thời gian tới.Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, TS. Trần Đình Thám - Phó Hiệu trưởng phụ trách - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá 02 chương trình đào tạo gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng và Đoàn đánh giá ngoài, tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài và khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn.
 
Kết thúc phiên bế mạc, TS. Trần Đình Thám–Phó Hiệu trưởng phụ trách và TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn đánh giá ngoài đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức trước sự chứng kiến của các thành viên trong Đoàn đánh giá ngoài, Hội đồng tự đánh giá 02 chương trình đào tạo, cán bộ viên chức và sinh viên Nhà trường.Một số hình ảnh trong đợt đánh giá ngoài:

Xem thêm trên: