Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (Oct 20 2020)


Ngày 31/05/2020, Đoàn Khảo sát sơ bộ của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.


Đoàn khảo sát sơ bộ của CEA.

Thành phần Đoàn Khảo sát sơ bộ có TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn; ThS. Nguyễn Thị Nga - Thư ký; ThS. Nguyễn Văn Hoàn - Ủy viên; ThS. Huỳnh Ngọc Thành – Giám sát.


PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu cảm ơn Đoàn khảo sát sơ bộ.

Đoàn Khảo sát sơ bộ đã làm việc với Ban Giám hiệu và Hội đồng tự đánh giá về các vấn đề liên quan đến công tác đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, khảo sát thực địa tại các Phòng, Khoa, Trung tâm, phòng học lý thuyết, thực hành.
Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến Đoàn Khảo sát sơ bộ và cam kết Nhà trường sẽ tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất, các minh chứng phục vụ tốt nhất khi Đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức tại trường.


TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn đánh giá ngoài phát biểu sau một ngày làm việc tại Trường.

Kết thúc đợt khảo sát sơ bộ, TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn đánh giá ngoài và PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ.


TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn khảo sát sơ bộ của CEA và PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký biên bản ghi nhớ sau khi kết thúc đợt khảo sát sơ bộ.

Tin và ảnh: Phòng ĐBCL & KT