Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Sep 21 2020)


Ngày 20/9/2020, Đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng thành lập đã tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo các ngành: Công nghệ Thông tin và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí của Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tham dự lễ khai mạc về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có TS.Dương Mộng Hà - Nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, Đại học Đà Nẵng - Trưởng đoàn; ThS.Trần Công Trung - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Quảng Bình - Thư ký; ThS.Huỳnh Ngọc Thành - Cán bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng - Giám sát.
Về phía Trường Đại học Phạm Văn Đồng có TS.Trần Đình Thám - Phó Hiệu Trưởng phụ trách; TS.Trần Thị Mai Đào - Phó Hiệu trưởng và các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký chương trình đào tạo các ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí.
Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn đánh giá ngoài đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Nhà trường trong việc triển khai thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của Trường Đại học Phạm Văn Đồng, hướng tới đạt tiêu chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu xã hội. Trưởng đoàn đã thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá 02 chương trình đào tạo và sơ lược nội dung Đoàn sẽ tiến hành khảo sát sơ bộ theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục Quản lý chất lượng), Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo.

TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn ĐGN phát biểu ý kiến

Phát biểu chào mừng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ các chương trình đào tạo của Trường Đại học Phạm Văn Đồng, TS. Trần Đình Thám - Phó Hiệu trưởng phụ trách nêu rõ: Việc kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, đẩy mạnh hoạt động đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Trần Đình Thám – Phó Hiệu trưởng phụ trách phát biểu

 Trong đợt khảo sát sơ bộ, Đoàn Đánh giá ngoài đã tiến hành kiểm tra minh chứng và khảo sát một số địa điểm như: phòng làm việc, phòng học, phòng thực hành, phòng máy tính, Trung tâm Thông tin tư liệu, ký túc xá, căn tin, sân bãi luyện tập thể dục thể thao,… của Trường.
Tại phiên bế mạc, Đoàn Đánh giá ngoài đã thống nhất với Nhà trường về kế hoạch khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường. Theo đó, đợt khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 03/11/2020 đến hết ngày 06/11/2020.
TS.Dương Mộng Hà - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài và TS.Trần Đình Thám- Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã ký kết biên bản ghi nhớ sau đợt khảo sát sơ bộ.

Các hình ảnh hoạt động của đợt khảo sát sơ bộ: