Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế (Nov 28 2018)


Vào ngày 23/11/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo qui trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm có TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn; TS. Trần Quang Hải - Thư ký đoàn và ThS. Phan Thị Hương - Giám sát.
 
Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế gồm có Hội đồng tự đánh giá và thành viên của các nhóm chuyên trách.
 
Trong buổi khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách với các nội dung chính sau:
 
- Kiểm tra một số địa điểm nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc cho đoàn khảo sát, phòng phỏng vấn….;
 
- Đoàn chuyên gia báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông báo kết quả khảo sát sơ bộ và những yêu cầu về cơ sở vật chất cùng công tác hậu cần nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;
 
- Thảo luận và thống nhất các vấn đề nhà trường cần chuẩn bị như: tài liệu minh chứng cần bổ sung, số lượng và thành phần các đối tượng phỏng vấn, số lượng và thành phần quan sát viên;
 
- Thảo luận và thống nhất lịch trình khảo sát chính thức.

Thay mặt lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, TS. Hồ Văn Thành - Hiệu trưởng đã phát biểu ý kiến và khẳng định Trường sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt những nội dung trên khi đoàn khảo sát chính thức đến làm việc tại Trường.

 
Kết thúc buổi khảo sát sơ bộ, TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn đánh giá ngoài và TS. Hồ Văn Thành - đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế đã ký biên bản ghi nhớ và thống nhất thời gian khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 03/01/2019 đến ngày 07/01/2019.
 
* Một số hình ảnh của buổi khảo sát sơ bộ:
 
 
Hoàng Lê Minh Nhật