Tập huấn Tự đánh giá Trường Đại học Tây Nguyên (Jun 4 2018)


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tự đánh giá trường đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 19/12/2017, trong 02 ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2018, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn “Tự đánh giá trường đại học”.
 

Tham gia tập huấn, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng có TS. Dương Mộng Hà; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Thường vụ Đảng ủy – Phó hiệu trưởng, cùng với 40 cán bộ viên chức, bao gồm: Lãnh đạo các khoa, phòng, ban chức năng, trợ lý khoa, chủ tịch hội sinh viên, chuyên viên một số phòng ban liên quan.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Trần Trung Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự đánh giá trong công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục là một trong những nền tảng quan trọng đối với sự phát triển của một trường đại học. Với mục đích chính là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi cho người học. Việc thực hiện tự đánh giá trường đại học là một nhiệm vụ bắt buộc để nhà trường có định hướng phát triển trong thời gian tới.
 
 
Các giảng viên tham gia giảng dạy đã trình bày các nội dung như: Tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục và tiếp cận PDCA trong đảm bảo chất lượng: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng; Quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, Hướng dẫn phân tích nội hàm tiêu chí, Hướng dẫn lập danh mục minh chứng và kỹ thuật thu thập, Xử lý minh chứng.
 
TS. Dương Mộng Hà - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng
TS. Dương Mộng Hà - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho các CBVC tham gia tập huấn
Toàn cảnh tập huấn