Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang (Jan 29 2018)


     Sáng ngày 26/01/2018, Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD - ĐHĐN) tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường CĐSP Trung ương Nha Trang theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng được ban hành theo Quyết định 08/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
     Tham dự Lễ bế mạc có TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn khảo sát chính thức; PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Thư ký đoàn; TS. Trần Quang Hải - Ủy viên thường trực; PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Ủy viên và ThS. Nguyễn Thị Hương Trà - Giám sát.
 
     
     Về phía Nhà trường có ThS. Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá; ThS. Nguyễn Tuyết Lan - Phó Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách; trưởng, phó các đơn vị, bộ phận, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường; toàn thể cán bộ giảng viên và đại diện học sinh sinh viên.
 
     
     Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 25/01/2018, Đoàn Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 10 tiêu chuẩn, 55 tiêu chí; làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách các mảng công tác của Nhà trường.
 
Đoàn đã tổ chức phỏng vấn trực tiếp các nhóm đối tượng khác nhau.
     
     Đoàn đã đến thăm quan một số địa điểm như: thư viện, phòng máy tính, nhà ăn dành cho sinh viên, ký túc xá, nhà luyện tập thể dục thể thao, giảng đường lý thuyết, các phòng thực hành chuyên ngành, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt, Trường Mầm non thực hành; dự giờ và quan sát một số giờ dạy.
 
 
     Tại Lễ bế mạc, TS. Dương Mộng Hà - Trưởng Đoàn khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài, thay mặt cho Đoàn đã trình bày sơ bộ những điểm mạnh và khuyến nghị một số vấn đề cần cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dạy học của Nhà Trường trong thời gian tới.
 
 
     Phát biểu tại Lễ bế mạc, ThS. Nguyễn Thị Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn đến Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, các chuyên gia của Đoàn Khảo sát chính thức đã giúp đỡ Trường trong việc thực hiện đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
 
     Kết thúc buổi bế mạc, Trưởng đoàn Khảo sát chính thức và Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài với sự chứng kiến của lãnh đạo Nhà trường, các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá và toàn thể cán bộ giảng viên, đại diện học sinh sinh viên Nhà trường.