Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Cửu Long (Jan 18 2018)


     Sáng ngày 17/01/2018, Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Cửu Long theo bộ tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học được ban hành theo Quyết định 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.    

Đoàn đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng và Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long

     Tham dự khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Cửu Long, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng  có PGS.TS Đinh Thành Việt: Phó Giám đốc Trung tâm. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có PGS.TS. Lê Cung - Trưởng đoàn; PGS.TS Đinh Thành Việt– Thư ký; TS. Trần Quang Hải - Ủy viên Thường trực; TS. Trần Đình Khôi Quốc – Ủy viên; PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh – Ủy viên; TS. Lê Mai Anh – Ủy viên; ThS. Phạm Nghi – Ủy viên; ThS. Phan Thị Hương – Giám sát viên.

     Về phía Trường Đại học Cửu Long có PGS. TS Lương Minh Cừ – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá; Thạc sĩ Nguyễn Cao Đạt – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thanh Dũng – Phó Hiệu trưởng; Thành viên Hội đồng tự đánh giá; Lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm; các tổ chức đoàn thể cùng đại diện CB - GV, sinh viên của Trường.
 
     Phát biểu Khai mạc đánh giá ngoài Trường Đại học Cửu Long, PGS.TS Đinh Thành Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng nêu rõ tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng giáo dục và khẳng định mục đích của hoạt động kiểm định là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định và cải tiến liên tục, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động, đảm bảo quyền lợi cho người học. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục sẽ phản ánh toàn diện và thực chất chất lượng của Nhà trường về tất cả các mảng hoạt động của Nhà trường. Trên cơ sở đó, Nhà trường sẽ thấy được những điểm mạnh và tồn tại từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến. Đồng thời, PGS.TS Đinh Thành Việt đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường Đại học Cửu Long với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng trong quá trình chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức và đề nghị nhà trường tiếp tục hỗ trợ Đoàn đánh giá ngoài trong quá trình triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời đề nghị các thành viên trong Đoàn đánh giá ngoài thực hiện các hoạt động đánh giá một cách khách quan, trung thực, công tâm và đề xuất các khuyến nghị phù hợp cho trường Đại học Cửu Long trong hành trình thực hiện sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường.
 
PGS.TS Đinh Thành Việt -Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục -Đại học Đà Nẵng

     Đại diện lãnh đạo Nhà trường, PGS. TS Lương Minh Cừ – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá của trường chào mừng Đoàn đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵngđến khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại trường Đại học Cửu Long, đồng thời cam kết toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên sẽ tích cực cung cấp thông tin, minh chứng, hợp tác phỏng vấn để Đoàn đánh giá ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
 PGS. TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Cửu Long,
phát biểu chào mừng khai mạc
 
     Thạc sĩ Nguyễn Cao Đạt – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường, nêu rõ nội dung các điểm mạnh, tồn tại của Nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học.
 
Thạc sĩ Nguyễn Cao Đạt – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Hiệu trưởng, báo cáo tóm tắt kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở đào tạo
 
     Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng Trường Đại học Cửu Long diễn ra từ ngày 17/01/2018 và sẽ kết thúc vào ngày 21/01/2018. Trong các ngày khảo sát chính thức, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan và khảo sát thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, quan sát cơ sở vật chất của nhà trường để xác thực các thông tin theo báo cáo tự đánh giá của nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.
 
Theo Trường ĐH Cửu Long